EYEONID GROUP AB (publ): Offentliggör memorandum avseende den fullt garanterade företrädesemission om cirka 26,1 miljoner kronor

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Eyeonid Group AB (publ) (”EyeonID” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden inleds imorgon fredagen den 3 december och pågår till och med fredagen den 17 december. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Memorandumet och anmälningssedel finns under teckningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida, eyeonid.com/sv/investor/, G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se samt Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Teckningsperioden inleds imorgon fredagen den 3 december och pågår till och med fredagen den 17 december. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till EyeonID i samband med Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut i transaktionen.

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-658 16 16

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com
 

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.