#21-110 Beslut om villkorad avnotering av Randviken Fastigheter AB från Nordic SME

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

Randviken Fastigheter AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 5 oktober 2021 att man avsåg att byta handelsplats från Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel med Bolagets instrument på Nordic SME ska vara den 15 december 2021, villkorat av att Bolaget godkänns för notering på Nasdaq First North Growth Market.

Enligt punkt 3.1 i Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avnotering. Mot bakgrund av detta placeras Bolagets instrument under observation med omedelbar verkan till och med sista dag för handeln med dessa.

Information om instrument som ska avnoteras:

Listningsnamn: Randviken Fastigheter
Kortnamn: RFAST
ISIN-kod: SE0016128169
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: RANDVIKENF/SH
Instrument-id: 413L
Sista dag för handel: 2021-12-15
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till [email protected] alternativt 08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.