Fler gymnasiebehöriga tack vare Läxhjälpen

| 30 september, 2021 | 0 kommentarer

Idag släpper Skolverket sina resultat för föregående läsår. 7 av 10 elever som av sina lärare initialt bedömdes inte klara grundskolan och som gick på Läxhjälpen nådde gymnasiebehörighet. Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver Läxhjälpsprogrammet i 73 av de skolor som uppvisar bland de lägsta skolresultaten i landet.

“Det är glädjande att tydligt kunna påvisa att man genom Läxhjälpsprogrammet och ett nära samarbete med skolan kan uppnå en ökad gymnasiebehörighet. Vi ser att Läxhjälpen har en signifikant påverkan på elevers resultat, vilket är särskilt glädjande efter det speciella år som pandemin inneburit för många unga.” – Henrik Szabo, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpsprogrammet riktar sig till elever som från början saknar gymnasiebehörighet och som går på skolor med resultat under rikssnittet. Läxhjälpen verkar från Malmö i söder till Haparanda i norr, i skolor där så få som 3 av 10 elever annars når gymnasiebehörighet.

I samband med att Skolverket idag presenterar resultaten för gymnasiebehörigheten i landet redovisar Läxhjälpen resultaten för de elever som under året följde Läxhjälpsprogrammet. 70 % av elever som från början saknade gymnasiebehörighet och som följde Läxhjälpsprogrammet under minst en termin uppnådde gymnasiebehörighet. 78 % av eleverna uppgav att de fick ökad lust att studera vidare och 75 % upplevde att deras självförtroende ökat. Meritvärdesökningen för elever som gått på Läxhjälpen under läsåret var högre än meritvärdesökningen för övriga elever på samma skolor.

“Det bästa med läxhjälpen är att jag vet att jag inte är den enda som är stressad eller har det lite svårare i skolan. Jag har de bästa läxhjälparna man kan ha, dom finns där och stöttar en och är riktiga förebilder.” Elev i Läxhjälpsprogrammet 2021
 

För ytterligare information:
www.laxhjalpen.se
 

Presskontakt:
Henrik Szabo
Generalsekreterare
076-789 55 74

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 73 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *