Förbättrat ESG-betyg gör Balco Group till lågriskbolag

| 25 november, 2022 | 0 kommentarer

Balco har de senaste åren jobbat fokuserat med sitt hållbarhetsarbete. De målinriktade insatserna har ytterligare förbättrat koncernens ESG-risk rating. I Sustainalytics senaste värdering av företaget förbättrar Balco sin ESG-risk rating från 20,8 till 18,7. Det innebär att Balco numera rankas som ett lågriskbolag och är bland de 20 procent av alla bolag i världen med lägst ESG-risk.

I ESG-bedömningen sammanvägs företagets insatser när det gäller miljö, socialt ansvar samt styrning. Balcos förbättrade ESG-betyg är ett resultat av flera olika aktiviteter inom Balco Group de senaste åren. Bland dessa kan nämnas en satsning på hållbara material, samt livscykelanalyser som visar att företagets inglasade balkongsystem betalar tillbaka sin klimatskuld redan inom halva den beräknade livslängden. Uppdaterade policyer, system för anonym hantering av visselblåsare samt satsningar på utbildning, kommunikation och systematisk redovisning och uppföljning av hållbarhetsmål, är andra prioriterade områden som garanterar transparens och stärker engagemanget i hållbarhetsfrågor.

  – Vi jobbar fokuserat med att minska våra ESG-risker inom alla områden: miljö (E), sociala (S) och bolagsstyrning (G). Inom miljöområdet fortsätter vi arbetet med att  minska vår miljöpåverkan genom bl a val av leverantörer som kan erbjuda mer hållbara material och förbättra vår avfallshantering, samt att erbjuda fler möjligheter för våra kunder att minska sin energiförbrukning genom vårt erbjudande Grön transformering av fastigheter. Inom det sociala erbjuder vi en trygg och säker arbetsmiljö och våra produkter ger en ökad komfort för våra kunder. Inom bolagsstyrning har vi tydliga uppförandekoder för anställda och leverantörer samt policyer hur vi styr verksamheten och arbetar för ökad jämställdhet, säger Michael Grindborn, CFO och hållbarhetsansvarig på Balco Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Ekdahl, tf koncernchef
Tfn: 070-606 30 32
[email protected]

Michael Grindborn, CFO, IR-chef och Hållbarhetsansvarig
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

Balco är ett balkongbolag med fasadkompetens som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har cirka 500 anställda, är marknadsledare i Skandinavien och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2021 uppgick till 1 120 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *