God tillväxt och rekordstor orderstock

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

Den positiva starten på 2022 håller i sig under andra kvartalet. Inwido ökar nettoomsättningen med 23% till 2 475 MSEK (2 009) med en operationell EBITA på 297 MSEK (267), vilket är den högsta vinsten för ett andra kvartal hittills. Även orderstocken på 2 687 MSEK är på en rekordnivå.  Den operationella EBITA-marginalen minskade något till 12,0 procent (13,3).

”Vår organiska tillväxt är fortsatt på en god nivå samtidigt som vi under kvartalet har förvärvat Westcoast Windows i Sverige och Hyvinkään Puuseppien i Finland, vilket gör att vi tar ytterligare steg för att uppfylla vårt långsiktiga tillväxtmål. Under kvartalet noterar vi vår högsta vinst i ett andra kvartal hittills och når för första gången en miljard kronor i EBITA baserat på rullande tolv månader”, kommenterar VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson.

Verksamheten i affärsområdena Skandinavien och Östeuropa präglades av fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet. I Västeuropa ger förvärvet av Dekko Window Systems under Q1 tydligt resultat genom kraftigt ökad försäljning och vinst. Här har verksamheten på Irland också ökat både omsättning och vinst. Affärsområdet e-Commerce har däremot fortsatt utmaningar. Implementeringen av de nya maskininvesteringarna har, under de första två månaderna av kvartalet, påverkat produktionseffektiviteten negativt. Detta i kombination med  ökade satsningar för långsiktig tillväxt, en ogynnsam produktmix, samt att jämförelsetalen från 2021 är på en historiskt mycket hög nivå, har försämrat vinstmarginalen.

”Vi går in i tredje kvartalet med en rekordstor orderstock samtidigt som orderingången visade en viss avmattning i slutet av kvartalet. Osäkerhetsfaktorerna i omvärlden med stigande energipriser, inflation och höjda räntor medför i det korta perspektivet att konsumenternas disponibla inkomster krymper. Långsiktigt är vi fortsatt optimistiska med konsumenternas stora intresse för innemiljö kombinerat med ökande krav på energieffektiviseringar, inte minst i tider av stigande priser på energi”, skriver Henrik Hjalmarsson avslutningsvis i kvartalsrapportens vd-ord.

För pressrelease med KPI tabell se PDF

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, [email protected]
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD, 070-324 3190, [email protected]

Om Inwido:
Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. 
Inwido består av 32 affärsenheter med cirka 4 900 anställda i elva länder. 2021 omsatte koncernen 7,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 11,7 procent. Inwido har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.  Följ Inwidos resa på LinkedIn

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.