GRANGEX inleder teckningsperioden av teckningsoption TO3

| 1 september, 2021 | 0 kommentarer

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 i Grängesberg Exploration Holding AB (GRANGEX) kan nu utnyttja dessa. Teckningstiden pågår under perioden 1 – 30 september 2021. Styrelse, ledning, personal och projektanknutna i GRANGEX och dotterbolag avser att teckna drygt 19,9 miljoner aktier till ett värde av cirka 1,1 MSEK.

I samband med nyemissionen som GRANGEX genomförde i december 2020 utgavs 648 900 000 teckningsoptioner av serie TO3. 54 % eller 350 160 823 av dessa tecknades under den första teckningsperioden i maj. Innehavare av kvarvarande teckningsoptioner (298 739 177) av serie TO3 äger rätt att för varje (1) teckningsoption av serie TO3 teckna en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding under perioden 1 – 30 september 2021 till en kurs om 0,054 SEK per ny aktie.

Vid full teckning av kvarvarande TO3 tillförs Grängesberg Exploration Holding cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna TO3 är noterade och föremål för handel på NGM Nordic SME fram till och med förfall i slutet av september 2021 (Grängesberg Exploration Holding TO3, ISIN kod: SE0015346366).

Direktregistrerade innehavare

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 30 september 2021, enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (t.ex. innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den torsdagen den 30 september 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De fullständiga villkoren för Grängesberg Exploration Holding TO3, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 går till väga finns tillgängliga på www.grangesbergexploration.se.

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor

Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Hagberg & Aneborn Fondkommission

Tel: 08-408 933 50

E-post: [email protected]

Grängesberg Exploration Holding AB

Paul Johnsson, CFO

Tel: 070 777 69 76

E-post: [email protected]

G&W Fondkommission

Tel: 08-503 000 50

E-post: [email protected]

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, CFO, tel. +46 70 777 69 76

OM GRANGEX, GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar, kombinerat med modern anrikningsteknologi; prospektera och utveckla högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://grangesbergexploration.se/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *