Handelsbankens delårsrapport Januari – mars 2022

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Januari – mars 2022
– jämfört med januari – mars 2021

 • Periodens resultat ökade med 29% till 5 650 mkr (4 381). Periodens resultat från kvarvarande verksamhet ökade med 29% till 5 344 mkr (4 155).
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,85 (2,21).
 • Rörelseresultatet ökade med 24% till 6 586 mkr (5 307). Justerat för jämförelsestörande poster* var rörelseresultatet i stort oförändrat.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,4% (10,6).
 • Intäkterna steg 17%. Justerat för jämförelse-störande poster* var ökningen 5% vilket förklaras av högre ränte- och provisionsnetto.
 • Kostnaderna steg 3%. Ökningen förklaras i sin helhet av ökade utvecklingskostnader.
 • K/I-talet förbättrades till 42,0% (47,4). Justerat för engångsposter förbättrades K/I-talet till 45,9% (47,4).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,01).
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,7% (20,2). 

FÖRSTA KVARTALET 2022
– JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Periodens resultat ökade med 8% till 5 650 mkr (5 236). Periodens resultat från kvarvarande verksamhet ökade med 1% till 5 344 mkr (5 311).
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,85 (2,64).
 • Rörelseresultatet ökade med 3% till 6 586 mkr (6 369). Justerat för jämförelsestörande poster* minskade rörelseresultatet med 8%.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,4% (12,5).
 • Intäkterna steg 4%, men justerat för jämförelsestörande poster* minskade intäkterna med 3%.
 • Kostnaderna minskade marginellt, men justerat för jämförelsestörande poster* var kostnadsminskningen 3%.
 • K/I-talet förbättrades till 42,0% (44,0). Justerat för engångsposter* uppgick K/I-talet till 45,9% (45,6).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,00).

 

Jämförelsestörande poster utöver valutakurseffekter:
Kvartal 1 2022: Engångspost: 1 059 mkr försäljningar dotterbolag ägandes fastigheter (övriga intäkter.) Särskild post: -87 mkr Oktogonen (personalkostnader).

Från klockan 06.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir
 

Ytterligare information lämnas av:

Carina Åkerström, President and Group Chief Executive

Tel: 08-22 92 20

 

Carl Cederschiöld, CFO

Tel: 08-22 92 20

 

Peter Grabe, Head of Investor Relations

Tel: 08-701 11 67, [email protected]

 

 

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 06.30 CET.

 

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.