Hoodin lanserar nya lösningar inom finans och annonserar ytterligare två nya industrilösningar

| 4 februari, 2021 | 0 kommentarer

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att man under våren 2021 kommer att börja sälja två nya lösningar som är riktade till aktörer inom finans. Bolaget informerar även om att ytterligare två branschlösningar är beslutade att lanseras under senare delen av 2021. 

De två nya branschlösningarna som ingår i erbjudandet riktat till aktörer inom finans är:

Portfolio Intelligence: En skräddarsydd lösning för att bevaka aktier och bolag som användaren investerat i eller har för avsikt att investera i. Med Portfolio Intelligence kommer användare att kunna bevaka ett bolag och en aktie rörande löpande pressmeddelanden, omnämnanden i media, analyser, legala aktiviteter såsom insyn eller annan aktivitet med myndigheter, dialog om bolaget och aktien i forum och social medier. 

Market Intelligence: En skräddarsydd lösning för att bevaka marknader och branscher på en mer övergripande nivå. Med Market Intelligence kan användaren bevaka nyheter kring affärshändelser, innovationer, teknikutveckling och analyser avseende branschen. Användaren kan även bevaka händelser och information om kommande event, podcasts, webinars m m som rör branschen.  

Hoodin kommer i ett första skede att fokusera på den Nordamerikanska marknaden avseende lösningarna för finance. 

Bolaget har även beslutat att man under senare delen av 2021 kommer att lansera lösningar för branscherna Food & Beverages samt Gaming. Bolaget avser att återkomma med mer detaljerad information om dessa två branschlösningar under februari månad. 

 

”Vi fortsätter att följa vår strategi, vilket är att erbjuda behovsanpassade lösningar för bevakning av digitalt innehåll till stora branscher som har ett uttryckt behov och efterfrågan. Att vi inom kort tar lösningar för finance till marknad är en bra timing. Intresset för handel med aktier har förmodligen aldrig varit så hög som nu, samtidigt som branschen brottas med problem relaterat till information over load. Det är en stor global bransch som jag är övertygad om att vi kommer kunna nå stora framgångar inom. Fram till maj i år så kommer vi på marknadssidan att ha fortsatt stort fokus på Medtech och Pharma, men redan nu påbörjar vi arbetet med att ingå avtal med några första partners inom finans. 

Den andra två branscherna som vi valt att gå vidare med och erbjuda lösningar till senare under året är Food & Beverages och Gaming. Food & Beverages är en stor och reglerad bransch som i vissa fall påminner om Medtech och Pharma. Det kommer nya regelverk för mat och dryckesproducenter och där passar vår teknik in väldigt bra. 

Gaming är en mycket stor och snabbt växande bransch som av analytiker antas ha ett värde på över 250 miljarder dollar 2025. Det är förvisso inte en bransch som är lika reglerad som Medtech eller Pharma, men det vi kan lösa där är bland annat att producenter och distributörer kan bevaka reviews och kommentarer kring sina titlar på marknaden, bevaka konkurrenter, analyser, innovation och branschutvecklingen på ett mer effektivt sätt.” Marcus Emne, VD Hoodin

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: [email protected]

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *