Connect with us

Marknadsnyheter

Hur skiljer sig kryptovalutor från kronor?

Published

on

Detta inlägg är sponsrat

De flesta har nog hört talas om kryptovalutor men inte helt förstått vad det är och hur de funkar. I denna artikel kommer vi göra en djupdykning i hur vår valuta, den svenska kronan, skiljer sig från kryptovalutor. 

Kryptovalutor

Vad innebär kryptovalutor i korthet?

I enkla termer är kryptovaluta digital valuta eller digitala pengar.. Även om de inte kan ses eller röras fysiskt, har kryptovalutor värde (mer om detta i stycket nedan). Kryptovalutor kan lagras i en ”digital plånbok” på en smartphone eller dator. Kryptovalutor har ingen central utfärdande myndighet som banker eller regeringar. Transaktioner utförs anonymt och registreras och säkras med blockkedjeteknik. Du kan köpa kryptovaluta i syftet att köpa vanliga varor och tjänster, men många investerar i kryptovalutor som de gör i andra tillgångar, som aktier eller ädelmetaller.

Varför har valutor värde?

I större delen av historien har ett lands valuta varit kopplad till värdet av deras guldreserv. Men så är inte fallet längre. För att förstå hur valutor fungerar idag behöver vi gå tillbaka ungefär 50 år i tiden. Den amerikanske presidenten Richard Nixon kom då att sätta stopp för den så kallade “guldmyntfoten” – eller åtminstone det som fanns kvar av den. Fram till den 15 augusti 1971 garanterade Federal Reserve att ett kilo guld motsvarade 1250 amerikanska dollar. Anledningen till detta beslut är kortfattat att Vietnamkriget hade blivit betydligt dyrare än förväntat och att man då inte hade tillräckligt med pengar i omlopp för kunna fortsätta kriget. Efter det kom flera länder att ta efter detta. 

Idag används så kallade fiatpengar i kontrast till guldstandardpengar som användes tidigare. Fiatpengar från det latinska ordet fiat (”Låt det ske!”) är ett föremål utan egenvärde som fungerar som ett betalmedel. Alla moderna monetära system fastställer inte valutans värde till en officiell kurs i förhållande till en vara. I stället säkras värdet genom regeringens befogenhet att föreskriva att valutan är lagligt betalningsmedel. Enbart genom en juridisk definition som betalningsmedel i en monetär konstitution (exempelvis Riksbanken) får den dock inte nödvändigtvis pengarnas egenskaper, utan endast genom att handelspartnerna (betalare och mottagare) allmänt accepterar den, även när det gäller valutans värde och kurs. 

Varför har kryptovalutor värde?

För att förstå hur kryptovalutor får sitt värde är det viktigt att förstå hur blockchain fungerar. Låt oss ta hur Bitcoins blockchain fungerar som ett exempel. En Bitcoin utvinns genom mining, eller gruvdrift på svenska. Blockkedjan kan jämföras med en mycket stor databas. Uppgifterna finns dock inte på en enda server. Den är snarare fördelad på många enskilda datorer. Därför används ofta termen distribuerad huvudboksteknik. Denna distribuerade lagring av data och transaktioner gör blockkedjan säker mot hackare. Teoretiskt sett skulle varje enskild dator behöva hackas för att få tillgång till eller ändra informationen, men det är nästan omöjligt. Detta är också anledningen till att många kryptovalutor som Bitcoin är beroende av tekniken.

Blockkedjan erbjuder en hög säkerhetsnivå och uppnår detta framför allt genom följande faktorer:

 • Anonymiserade konton
 • Decentraliserad lagring av all kontoinformation
 • Godkännandeförfarande för transaktioner
 • Krypterat genomförande av transaktioner

Dessutom finns det ett maximalt antal Bitcoins som kan utvinnas vilket motverkar inflation. När alla Bitcoins är utvunna finns det ingen möjlighet att utvinna mer. 

Så, hur skiljer de sig åt?

Kryptovalutor har mycket gemensamt med (fiat)pengar, men erbjuder också några intressanta fördelar.

 • Båda kan användas för betalningar och som värdehandlingar.
 • Båda är beroende av ett utbrett konsumentförtroende för att fungera som ett bytesmedel.
 • Svenska kronor ges ut och kontrolleras av Riksbanken. Kryptovalutor produceras och distribueras genom en process som kallas gruvdrift och transaktionerna kontrolleras inte av en centraliserad myndighet utan av noderna i det decentraliserade nätverket.
 • Bitcoin är säkert eftersom det är bedrägerisäkert och inte kan utfärdas två gånger.
 • En Bitcoin-transaktion kan inte återkallas, avbrytas eller upphävas.

Medan förtroendet för kronor garanteras av penningmängden som utfärdas av Riksbanken, bygger förtroendet för kryptovalutor på den underliggande tekniken: blockkedjetekniken. I båda fallen litar köparen och säljaren på att valutan kommer att behålla sitt värde efter en transaktion.

Är kryptovalutor och fiatpengar samma sak?

Ja och nej. Kryptovalutor är pengar eftersom de möjliggör utbyte mellan två parter och fungerar som ett värdeförråd. Men de erbjuder också funktioner som det traditionella penningsystemet för närvarande inte kan erbjuda: kryptovalutor kan utfärdas och tas emot av vem som helst, var som helst, när som helst i världen, utan att det behövs någon bank eller regering. Detta är den mest revolutionerande aspekten av kryptovalutor.

Fiatpengar (som svenska kronor) har ett värde eftersom en regering förklarar dem som lagliga betalningsmedel, men de har inget egentligt värde. De flesta av de pengar som en regering skapar är när den beviljar lån. Bankerna skapar pengar när människor lånar pengar. Om inga lån togs upp skulle det förmodligen inte finnas någon valuta i omlopp. 

Medan fiatpengar verkar få mycket av sitt värde från skulder är detta inte fallet med kryptotillgångar. Krypto har ett egenvärde som sträcker sig längre än tilltron till dess gemenskap. Exempelvis Bitcoin är inte beroende av ett skuldsystem, utan dess värde beror på hur effektivt det är som betalningsmedel.

Kryptovalutor kan utfärdas och tas emot av vem som helst, var som helst och när som helst, utan att en bank eller regering behöver ingripa. Det är detta som gör dem så revolutionerande. Bitcoin har skapat en ny form av förtroende för vårt framtida globala monetära system. Systemet bakom kryptovalutor är helt transparent och bygger på matematik och konsensus bland vanliga användare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

 • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
 • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.02.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

116 024

10,99

1 275 301,00

CEUX

122 285

10,96

1 340 516,73

TQEX

15 578

10,95

 170 545,48

XSTO

112 772

10,93

1 233 081,42

XCSE

13 337

10,99

 146 614,91

Summa

 379 996

10,96

4 166 059,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3935 och DKK till EUR 7,4438

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 607 850 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ovzon – Preliminära finansiella siffror för fjärde kvartalet 2022

Published

on

By

Ovzon AB kommunicerade idag en försening avseende färdigställande och uppsändning av bolagets första satellit Ovzon 3 samt hur man avser att finansierafärdigställandet och lanseringen av satelliten. I samband härmed har bolaget även beslutat att i förtid publicera den preliminära övergripande finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet 2022. Utvalda nyckeltal redovisas nedan med jämförelsesiffror för motsvarande period under 2021 inom parentes. Ovzon offentliggör den fullständiga finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022 den 21 februari 2023.

Oktober–december 2022 

 • Försäljningen uppgick till 101 (73) MSEK 

 • Rörelseresultatet uppgick till -9 (-29) MSEK 

 • Totalt kassaflöde uppgick till -57 (-59) MSEK 

Januari–december 2022 

Vi kan nu se resultat av vår strategi, att driva en accelererande lönsam tillväxt under 2022. Enligt dessa preliminära siffror levererar vi vårt starkaste fjärde kvartal någonsin, med en försäljningstillväxt 38 procent och ett förbättrat rörelseresultat på -9 MSEK. Vi förnyade kontrakt med nyckelkunder, tecknade kontrakt med nya kunder och tog oss in på nya geografiska marknader. Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet samt nyttjat vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt. Jag är mycket stolt över vad vårt team, i nära samarbete med våra partners och kunder har åstadkommit för att leverera dessa resultat,” säger Per Norén, vd för Ovzon. 

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, [email protected], +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, [email protected], +46 70 318 92 97

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.