ICA Gruppen och Murgröna tecknar ny kreditfacilitet

| 14 juni, 2022 | 0 kommentarer

ICA Gruppen har tillsammans med Murgröna Holding AB (Murgröna), som äger ICA Gruppen till 100 procent, tecknat ny kreditfacilitet på sammanlagt 22,5 Mdkr som låntagare och garantigivare.

Faciliteten är första steget i refinansieringen av den bryggfinansiering på 39,5 Mdkr som togs upp av Murgröna i samband med det offentliga uppköpserbjudandet på ICA Gruppen, som lämnades den 10 november 2021. Faciliteten omfattar 2 lån för Murgröna på vardera 8,75 Mdkr med löptider på 3 respektive 4 år samt en revolverande kreditfacilitet på 5 Mdkr för ICA Gruppen och Murgröna med löptid på 4 år.

Som kommunicerades i samband med att ICA Gruppen publicerade delårsrapporten för första kvartalet 2022, är avsikten att Murgröna ska fusioneras in i ICA Gruppen. Detta planeras ske under fjärde kvartalet 2022. Under perioden fram till dess att fusionen har genomförts kan även ICA Gruppen komma att garantera den resterande delen av bryggfinansieringen i Murgröna.

Den nya kreditfaciliteten har arrangerats av Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i egenskap av coordinators och bookrunners och tillhandahålls av ICA Gruppens relationsbanker vilka är:

Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, DNB ASA, Sweden Branch och Swedbank AB (publ).

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: [email protected]

icagruppen.se

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster, ICA Försäkring och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. ICA Gruppen omsatte 2021 cirka 128 miljarder kronor. För mer information se icagruppen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.