Connect with us

Marknadsnyheter

Implantica Presenterar RefluxStop’s Hälsoekonomiska påverkan vid ISPOR Europe 2022

Published

on

Implantica AG (publ.), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknik i kroppen, deltog i konferensen ”the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Europe 2022” som hölls den 6-9 november i Wien, Österrike och Virtual #ISPOREurope. ISPOR är den ledande europeiska konferensen för hälsoekonomi och resultatforskning (HEOR) som hålls för att diskutera och sprida de senaste trenderna inom sjukvården.

ISPOR är globalt erkänd som den ledande vetenskapliga och utbildningsorienterade organisationen för hälsoekonomi och resultatforskning (HEOR) och är företrädesvis använt vid beslut om hälso- och sjukvård av betalare och försäkringsbolag. Implantica presenterade den hälsoekonomiska effekten av RefluxStopTM, en ny kirurgisk lösning som korrigerar kroppens anatomi för att därmed lösa orsaken till sura uppstötningar.

Abstrakten har följande titlar:

Evaluating the cost-effectiveness of RefluxStop™ as a treatment for refractory gastro-esaophageal reflux disease (GERD), och

Evaluating the budget impact of RefluxStop, a treatment for refractory gastro-esophageal reflux disease (GERD), on the healthcare system in England and Wales,

och representerar University of Yorks (UK) Health Economics Consortiums djupgående och omfattande hälsoekonomiska analys av RefluxStop™ jämfört med alternativa kirurgiska och medicinska behandlingar.

Denna rigorösa analys visar tydligt att RefluxStop™ är överlägset kostnadseffektivt och budgetpåverkande jämfört med andra medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ mot sura uppstötningar (inklusive standardbehandlingen fundoplikation, magnetisk förändringssanordning och medicinsk behandling med PPI). Resultatet av denna bedömning visar dessutom att RefluxStop™ är överlägset när det gäller livskvalitet jämfört med alla andra behandlingar som anges ovan och garanterar ”valuta för pengarna” i den brittiska sjukvården.

”Implantica presenterade våra mycket positiva ekonomiska resultat: RefluxStop ger högre livskvalitet än de konkurrerande behandlingar genom att ge bättre symtomkontroll med färre biverkningar. Detta kommer inte bara att förbättra patienternas allmänna välbefinnande utan kan också spara den totala ekonomiska bördan för hälso- och sjukvårdssystemet att hantera sjukdomar med uppstötningar/reflux av sur magsaft.

Dessa ekonomiska fördelar hjälper oss att hålla fast vid vårt uppdrag; att tillhandahålla medicinska implantatlösningar till miljontals patienter med stora medicinska behov och samtidigt spara kostnader för samhället.

Som kirurg förstår jag hur hårt belastat sjukvårdssystemet är och uppskattar ISPOR:s roll som stöd för beslutsfattandet inom sjukvården. Den ekonomiska nyttan av RefluxStop-metoden är avgörande för att få ersättning för vår nya teknik. Vi är övertygade om att RefluxStop framöver kommer att förändra patientresultaten och vårdhanteringen för patienter med sura uppstötningar över hela världen, och betydelsen av detta ekonomiska resultat ska inte underskattas, säger Peter Forsell, VD för Implantica.

”Vi är stolta över att ha presenterat våra överlägsna data om ekonomisk påverkan av RefluxStop på ISPOR och ser fram emot ISPOR 2023.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0) 79 335 09 49

[email protected]

 

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 10:e november 2022 kl. 08:30 (CET).

 

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i

kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som

motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att

skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en

bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en

eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar,

kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en

trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom

intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP

A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

 

Newsroom
https://www.implantica.com/media/media-kit

RefluxStop Cost-Effectiveness Abstract ISPOR 2022
https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2022-3566/121437

RefluxStop Budget Impact Abstract ISPOR 2022
https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2022-3565/121395

Media Contact:
Implantica AG
Juanita Eberhart
Senior Director of Marketing
M: +1 925-381-4581
[email protected]

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.