Industrial Solar tilldelas 310 000 euro för ett projekt om Artificiell Intelligens för Solenergisystem

| 7 juli, 2022 | 0 kommentarer

Industrial Solar GmbH, ett dotterbolag till CISH, har tilldelats 310 000 euro för att delta i ett utvecklingsprojekt för artificiell intelligens (AI) på 3 miljoner euro som en del av ett FoU-konsortium. Projektet finansieras av det tyska federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd, och ingår i ett initiativ för utveckling av artificiell intelligens från det regionala ministeriet ”KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur, und Ressourcen”, med titeln AI-AuSeSol (AI-Methoden für die autarke und selbstoptimierende solare Energieerzeugung). 

Konsortiet för AI-projektet AuSeSol samlar några av Europas främsta ledande forskningscentrum inom AI-teknik, t.ex. DLR, TUM och Fortiss, samt pionjärer inom koncentrerande solvärmeteknik (CST), t.ex. Industrial Solar från Tyskland och CSP Services från Spanien.
Projektets huvudmål är att integrera AI-baserade verktyg i solvärmesystem för industrier. Industriella partner som Industrial Solar bidrar därför till denna gemensamma insats för att överföra AI-kunskap till verklig industriell verksamhet. Industrial Solars systemoperatörer i Jordanien, Japanese Tobacco International (JTI), deltar i detta projekt med sitt befintliga Fresnel-system för att uppnå en AI-uppdatering i slutet av projektet som en demonstration. 
Projektet kommer att börja i juli och planeras under en treårsperiod för att uppnå flera delmål som representeras av AI-verktyg som tar itu med konstruktions- eller driftsmässiga ineffektiviteter i CST:erna. Framför allt en sensor för att förutsäga aktivt väder, automatiserad tillståndskontroll, automatiserad drift och förebyggande underhåll. Djupa metoder för maskininlärning, t.ex. konvolutionella neurala nätverk (CNN) och djup förstärkningsinlärning, används för att sammanställa data, bildigenkänning, upptäckt av förklarliga anomalier, och upptäckt av funktioner. Dessa tillägg kommer att göra det möjligt för CST-systemen att förutsäga väderförhållanden, t.ex. molnformationer, och integrera den förutsedda indatan i sina styralgoritmer för att uppnå aktiv styrning. Dessutom kommer verktyg för övervakning av tillstånd att optimera systemets operativa aspekter. Dessutom kommer det förebyggande underhållet att minska kostnaderna samtidigt som det förbättrar systemets totala livslängd och avkastning.
När projektet är slutfört kommer de utvecklade AI-verktygen att integreras i befintliga operativa CST-system, t.ex. Fresnel-systemet i Amman på JTI:s fabrikstak. Flera doktorandpublikationer kommer att diskutera olika ämnen inom ramen för projektet. De utvecklade AI-verktygen kommer att vara tillgängliga för att integreras i framtida CST-anläggningar.
Projektet finansieras av det tyska federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd med en total finansieringsvolym på 3 miljoner euro, varav Industrial Solar kommer att få 310 000 euro med en finansieringsgrad på 50 %.

 

Denna information är sådan som Clean Industry Solutions Holding Europe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-07 14:04 CET.

Kontaktinformation:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: [email protected]

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58

E-mail: [email protected]

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH – båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:

https://www.industrial-solar.de/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://www.solarspring.de/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.