Instagraft beviljas patent i Saudiarabien

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Det saudiska patentverket har idag meddelat att de avser att bevilja patent för instagraft-teknologin.

Instagraft-teknologin möjliggör att fler patienter med kroniska sår får tillgång till hudtransplantation. Instagraft har potential att flytta avancerad kirurgi från operationssalarna direkt till vanliga mottagningsrum.

Den Saudiska befolkningen är hårt drabbade av typ-2 diabetes och en stor del av dessa individer får kroniska sår som en konsekvens av sin sjukdom. I dagsläget beräknas ca 1/3 av befolkningen i landet ha diabetes. Enligt den vetenskapliga litteraturen skulle många av dessa kroniska sår kunna läkas med hjälp av en hudtransplantation, men då proceduren i dagsläget både är dyr och komplicerad är det få sår som läks på detta sätt. En hudtransplantation kostar vanligtvis mer än 18 000 USD, vilket med hjälp av Instagraft- teknologin kan genomföras till en bråkdel av kostnaden.

”Vi ser att Saudiarabien kommer att vara en viktig marknad för oss under de kommande åren för hela vår produktportfölj. Då vi avser att inom kort färdigutveckla en produkt baserad på instagraft-teknologin kommer detta patentgodkännande mycket lägligt.säger bolagets CEO Petter Sivlér.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-17 19:34 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: [email protected]

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.