Intropris AB (publ) genomför nyemission om 23,26 Mkr och offentliggör memorandum

| 17 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 17, 2017 11:50 CET

Styrelsen för Intropris AB (publ) (“Intropris” eller ”Bolaget”) har, baserat på bemyndigande från årsstämman den 2 november 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 23,26 Mkr riktad mot allmänheten och institutionella placerare i Sverige (”Erbjudandet”). Bolaget har även ansökt om notering av Bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Ett memorandum offentliggörs idag den 17 november 2017.

INTROPRIS I KORTHET

Intropris har sedan 2006 utvecklat sitt koncept för att sälja bland annat jakt, fiske och friluftslivsrelaterade produkter till konsument via en kombination av e-handel och fysiska butiker. Efter förvärv av ytterligare tre butiker och en e-handelsplattform från Huntyard Berras samt uppköp av Racerback.se omfattar verksamheten sedan juni 2017 sex fysiska butiker och tre e-handelsplatser.

Genom att vidareutveckla e-handelsverksamheten och komplettera med fler butiker har Intropris nu siktet inställt på att bli en ledande aktör inom jakt-, fiske- och friluftslivssektorn i Sverige och Norden. Med ett redan väletablerat varumärke och en egenutvecklad mjukvaruplattform som sammankopplar centrallager, butiksverksamhet och

e-handelsplattformar, kan verksamheten effektiviseras samtidigt som volymerna kan öka väsentligt. Bolaget eftersträvar en i det närmaste sömlös samverkan mellan e-handel och fysiska butiker, en så kallad omnikanalslösning. Intropris har efter mer än tio års verksamhet byggt upp en verksamhet med sex fysiska butiker och tre e-handelskanaler. Bolaget är nu redo för en fortsatt expansion online, etableringar och förvärv. 

ERBJUDANDET I KORTHET
 

 • Erbjudandet omfattar nyemission av aktier.
 • En befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 20 kronor under teckningsperioden från och med 20 november till och med 4 december 2017. 
 • Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 20 november 2017 till och med den 4 decem­ber 2017. Minsta teckningspost vid teckning utan företräde är 250 aktier. (5000 SEK).
 • Totalt uppgår Erbjudandet till 23,26 Mkr före emissionskostnader.
 • Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om ca 69 Mkr före Erbjudandet.
 • Teckningstiden är 20 november 2017 till och med 4 december 2017
 • Efter nyemission beräknas antalet aktier i Bolaget att öka med 1 162 883 aktier från 

  3 488 650 till maximalt 4 651 533 aktier.
 • Totalt har minst 18,6 Mkr, motsvarande 80 procent, av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare, ledning och samt ett

  garantikonsortium om 5 Mkr. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
 • Handel beräknas upptas på NGM Nordic i början av februari 2017 under ett föreslaget kortnamn ”INTR”.

BAKGRUND OCH MOTIV

Emissionslikviden kommer att användas enligt följande:

 • Växa online och förstärka våra varumärken
 • Växa genom att lansera och etablera nya produkter och varumärken i Sverige och Europa
 • Växa genom att etablera eller förvärva minst en ny handelsplattform
 • Realisera synergieffekter genom att strategiskt sammanföra Intropris produktflöde online och i våra butiker genom ett centrallager
 • Växa genom att utveckla eventverksamheten
 • Öka lönsamhet genom att införa ett tydligare proaktivt processorienterat synsätt
 • Öka lönsamhet genom resurser i form av tid till att mäta, följa upp och konkurrensutsätta eget sortiment
 • Utvärdera bonusprogram
 • Utveckla vår kommunikation med aktieägare och konsumenter
 • Utvärdera nya partnerskap framförallt inom den växande jaktturismen

Rörelsekapital och refinansiering

MEMORANDUM

Memorandum finns att ladda ner via investerare.intropris.se samt www.mangold.se.

Viktiga datum – Händelse

2017-11-20 – 2017-12-04 – Anmälningsperiod

Omkring 2017-12-06 – Offentliggörande av utfall

För ytterligare information

Vänligen besök investerae.intropris.se eller kontakta Anton Marklund (CSO) på 
[email protected]
 eller tel: 
+46 (0)70-336 60 28.

Intropris AB

Rönnbärsgatan 5

598 37 Vimmerby 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *