JM förvärvar 330 byggrätter för bostadsutveckling i Göteborg

| 5 juli, 2022 | 0 kommentarer

JM har förvärvat byggrätter för utveckling av cirka 330 bostäder i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Förvärvet uppgår till cirka 160 mkr, med tillträde och erläggande av likvid under det tredje kvartalet 2022.

Förvärvet, som utgörs av fastigheten Olskroken 18:8 inom området Gamlestadens fabriker, kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under det tredje kvartalet 2022.

Gamlestaden är under utveckling till en attraktiv stadsdel med nya bostäder, cityhandel och service. Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla, där Gamlestaden kommer vara en del av Göteborgs utökade innerstad. Förvärvet bedöms baserat på den lagakraftvunna detaljplanen möjliggöra utveckling av cirka 330 bostäder, med förväntad produktionsstart av den första etappen under 2023.

– Vi ser fram emot att bidra i utvecklingen av Gamlestaden, en intressant stadsdel med rik historia och spännande framtid. Med läget nära centrala Göteborg och med goda kommunikationer finns utmärkta möjligheter att utveckla attraktiva bostäder i området, säger Henrik Orrsjö, regionchef väst inom JM Bostad Riks.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Orrsjö, regionchef JM Bostad Riks, region väst, 073-432 52 68
Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.