Kan borttagning av amalgam minska risken för Alzheimers sjukdom?

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

Frågan ställs av professor Einar Sletten i en krönika i norska tandläkartidningen Tidene. Han menar att det finns forskning som tyder på en koppling mellan amalgam/kvicksilver och Altzheimers sjukdom. Bland annat redovisar han en systematisk genomgång av litteraturen publicerad 2010. I den skrev författarna att de var bekymrade över, att forskning som visar på potentiella hälsorisker av amalgam, blir negligerade på samma sätt som risken för cancer av rökning blev på 1970-talet.

Försiktighetsprincipen borde gälla och det finns alltså anledning, enligt professorn, att låta folk ta bort sitt amalgam utan kostnad. I dag finns bra ersättningsmaterial och folk skulle inte behöva gå omkring med kronisk kvicksilverförgiftning med ökade risker för Alzheimers sjukdom och andra besvär kopplade till kvicksilver från amalgamfyllningar. 

Einar Sletten skriver i sin artkel att det är känt att amalgam läcker kvicksilver hela tiden. Har man en enda amalgamfyllning som väger 2-3 gram (vilket är en medelstor stor fyllning) så innehåller den minst 1 gram kvicksilver. Av detta läcker 10 mikrogram ut från fyllningen varje dag.

Omkring 40 procent av befolkningen i Sverige har fortfarande amalgam i tänderna. De unga kanske bara har några stycken, medan äldre kan ha sex till tio amalgamfyllningar som hela tiden läcker kvicksilver. Enar Sletten är uppenbart oroad över detta. Intressant är också att han fått tillåtelse att skriva artikeln i Tidene. Det är tveksamt om en sådan artikel hade kunnat publiceras i den svenska Tandläkartidningen. 

I de svenska nationella riktlinjerna för tandvården finns inte amalgam  nämnt. Åtminstone borde där ha funnits en sammanställning av hur en säker amalgamsanering ska gå till. För detta finns tillräckligt med forskning och erfarenhet för att det skulle kunna evidensbaseras. Detta till skillnad från flertalet riktlinjer för tandvården  som helt saknar evidens.  

Tandhälsoförbundet har uppvaktat Socialstyrelsen i denna fråga vid ett flertal tillfällen. Senast för någon månad sedan, men några löften om att amalgamsanering ska finnas med i riktlinjerna ges inte. Förhoppningsvis är en förändrad inställning till amalgam på gång i Norge och kanske sprids det till de svenska kollegorna. 

Till Einar Slettens artikel

Ann-Marie Lidmark
ordförande
Kontaktuppgifter: tel 0707427957 eller epost [email protected]

Ring gärna Tf för information om tänder och hälsa:
08 428 92 42 (vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.