Kan ideologier spränga EU? Intressant sommarläsning från Krigsvetenskapsakademien.

| 20 juni, 2022 | 0 kommentarer

Kommer EU att hålla för det ideologiska trycket? Den frågan ställdes för ett år sedan i Krigsvetenskapsakademiens uppskattade antologi ”Ideologisk sprängkraft inom EU – ett säkerhetspolitiskt hot?” med fokus på olika aspekter av politiken i EU och dess medlemsnationer. Nu presenterar Akademien en andra antologi i samma ämne, men nu med bäring på medborgarna som individer. Den övergripande frågan i ”Värderingsförändringar i ett europaperspektiv – Hot mot vår säkerhet?” är fortfarande om pågående värderingsförändringar kan få politiska – och då särskilt säkerhetspolitiska – återverkningar på sammanhållning och stabilitet i EU och i Nato. Rysslands anfall mot Ukraina har satt de ideologiska mönstren i fokus i debatten och då inte minst de utrerade påverkansformer Ryssland utvecklat mot det övriga Europa.

Antologin ger en blixtbelysning av dessa aspekter och av den allvarliga konflikt Europa nu står inför och söker belysa dessa frågor med hjälp av forskare och andra sakkunniga inom och utom Akademien. Texterna inriktar sig på ideologiska, historiska, rättsliga, statsvetenskapliga och mediepolitiska frågor samt vissa typer av påverkansinriktade hot. Alla frågeställningarna har bäring på värderingsförändringar, som i olika former kan hota främst EU:s sammanhållning, men de ger även en hotfull, värderingsmässig relief åt Rysslands pågående krig i Ukraina.

Medförfattare är journalisten Erik Fichtelius, fd chef för Sveriges Radios Ekoredaktion, professor Åsa Wikforss, Stockholms universitet, professor Patricia Mindus, Uppsala universitet, samt docent Claes Wallenius, Försvarshögskolan. Redaktör har varit akademiledamoten Björn Körlof, fv chef för Styrelsen för Psykologiskt Försvar.

Akademiens styresman, fv talmannen och försvarsministern Björn von Sydow har skrivit förordet.

Antologin kan laddas ner här »

För ytterligare information kontakta:

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare
[email protected]

Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 226 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.