Connect with us

Marknadsnyheter

Kontroll av bilvårdsföretag gav 21 miljoner i höjda skatter och avgifter

Published

on

Skatteverket kontrollerade 273 företag inom bilvårdsbranschen. Fyra av tio fick kontrollavgifter på grund av brister i personalliggare eller kassaregister. Vid fördjupade kontroller påträffades allvarliga fel i nio av tio av dessa företag. Det handlar framför allt om oredovisade intäkter, oredovisade löner och fel i bokföringen.

Det har blivit allt vanligare att köpa manuell tvätt av bilar. Inte sällan kostar tvätten förvånansvärt lite, runt 200 kronor är inte ovanligt.

– Som kund behöver man fundera över om priset känns adekvat, säger Roger Leander, samordnare av kontrollen på Skatteverket. Med ett så lågt pris finns inget utrymme vare sig för avtalsenliga löner, skatter eller sociala avgifter.

Skatteverkets riktade kontroll av bilvårdsbranschen genomfördes från sommaren 2020 till sommaren 2022. Kontrollen omfattade företag, juridiska personer och enskilda näringsidkare.

– Syftet var att undersöka omfattningen av osund konkurrens i branschen, säger Roger Leander. Våra farhågor om att sådan finns bekräftades med råge. Minst sju av verksamheterna drevs helt svart. Vi såg också tecken på exploatering och utnyttjande av människor med svag ställning på arbetsmarknaden.

Inom ramen för kontrollen har Skatteverket besökt 273 företag. Av dessa fick drygt 40 procent betala kontrollavgifter om sammanlagt 1,64 miljoner kronor eftersom de inte registrerat försäljningar i kassaregistret eller inte fört personal­liggare på ett korrekt sätt.

Skatteverket har även gjort fördjupade utredningar av drygt 60 företag. Det har resulterat i tillkommande skatter och avgifter på 19,3 miljoner kronor.  

Avstämning av personalliggaren mot lämnade löneuppgifter visar att personer varit inskriva ett mycket stort antal timmar med ytterst låg lön, eller utan att ha fått lön över huvud taget. I flera av utredningarna förekommer dessutom olika former av anställningsstöd, som löne­bidrag. Ofta har det då varit de enda löner som redovisats.

De oredovisade intäkterna hamnar på 28,2 miljoner kronor, motsvarande siffra för oredovisade löner är 17,4 miljoner. Utöver det påträffades stora brister i företagens bokföring. Betalningar görs ofta med Swish eller kontanter som sätts in på privata konton och inte redovisas i verksamheten.

De kontrollerade företagen finns i hela Sverige. De erbjuder biltvättar, rekonditionering, byten av däck med mera. Vissa utredningar pågår fortfarande, siffrorna kommer därför att justeras uppåt.

Läs mer i Skatteverkets rapport om kontrollen av bilvårdsbranschen.

Kontaktpersoner för media:

Roger Leander, kontrollsamordnare, 010 – 574 25 19

Skatteverkets presstjänst, 010 – 574 89 60

Vid allmänna frågor till Skatteverket, kontakta Skatteupplysningen, 0771 – 567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]hinccollective.se

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.