Kulturbudgetsatsningar klubbade och verksamhetsstöd till kulturutövare

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Igår beslutade kulturnämnden flera stora ärenden. Däribland verksamhetsplanen, som tack vare den rekordstora kulturbudgeten inehåller stora satsningar på kultur, idrott och föreningsliv. Dessutom beslutades om verksamhettsstöd till 90 kulturaktörer.

Under gårdagens kulturnämnd har flera stora och viktiga beslut tagits, och Region Stockholms kulturpolitik för året och under kommande år är nu utstakat. Bland dessa finns beslut om Verksamhetsplan för 2022, innehållandes flera eftertraktade reformer och uppdrag, däribland en tydlig väg framåt i arbetet med att garantera kulturens återstart efter pandemin. Totalt ökar budget med 14,5 miljoner, och med detta kommer flera nya kultursatsningar. Exempelvis får pensionärsorganisationerna en ökning i regionalt stöd på över 10%, och idrottsorganisationernas stöd ökar med 1,5 miljon kr, en ökning på 6%. Verksamhetsplanen i sin helhet kan läsas här: https://www.regionstockholm.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/kulturnamnden/2021/december/p5-verksamhetsplan-2022.pdf

Cecilia Elving (L), ordförande för kulturnämnden, börjar med att kommentera satsningarna på pensioners- och idrottsorganisationernas utökade stöd:

– En av pandemins stora misslyckanden är den isolering äldre personer har utsatts för. Vi kan aldrig mer acceptera besöksförbud på våra äldreboenden! Nu behövs satsningar på att äldre ska få tillgång till ett aktivt föreningsliv och jag är glad över ökningen av pensionärsorganisationernas stöd. En annan grupp som pandemin begränsat stort har varit idrottsorganisationerna, som tvingats ställa in eller begränsa deltagandet i så många aktiviteter så viktiga för Stockholms länsinvånare, speciellt barn och unga. Att satsa på stockholmsidrotten i detta läge är därför angeläget.

Cecilia Elving (L) fortsätter med att kommentera resten av återstartspaketet, och den ökade smittspridningen:

– Jag ser den verksamhetsplan vi nu antagit som Regions Stockholms bidrag till att ta ansvar för kulturens utveckling. Vi kan inte ensamma upprätthålla kultur av den kvalitén Stockholms länsinvånare förtjänar, men tillsammans med lokala och nationella satsningar, samt aktivt deltagande i de kulturella näringarna från stockholmarna får kulturen goda chanser till riktigt bra år framöver. Projektstödet blir extra viktigt för det kommande året, och dess budgetökning på nästan 25% är mycket välkommet.

– Samtidigt är jag verkligt oroad över den smittspridning vi nu ser och eventuella nya restriktioner som hotar kulturlivet. Jag hoppas regeringen nyttjar vaccinbevisen till sin fulla potential så att vaccinerade stockholmare även framöver kan ta del av vårt rika kulturliv på ett tryggt sätt. Väljer regeringen att sätta in mer genomgående restriktioner än så riskerar det bli en dödsstöt för kulturlivet om inte aktörerna kompenseras ekonomiskt. Region Stockholm ökar scenkonststödet med över en tredjedel jämfört med förra årets budget.

Fler liberala reformer, som satsningar på granskning och utbildning inom studieförbunden, digitaliseringsstöd till kulturutövare, trygga och tillgängliga bibliotek hela länet och mycket mer finns även med i verksamhetsplanen.

Cecilia Elving (L) fortsätter:

– Reformtakten är hög i den regionala kulturpolitiken i Stockholm, När vi möter väljarna i september ska Stockholms län ha ett än mer levande kultur- och föreningsliv, välkomnande bibliotek, friare konst och en folkbildning med ännu högre kvalitet.

Dessutom beslutades om verksamhetsstöd till 90 kulturaktörer under det kommande året. Dessa stöd har i och med den Blågröna koalitionens budgetsatsningar på kulturens återstart vuxit noterbart, och flera aktörer har fått utökade stöd för nästa år. På följande länk finns att läsa hur stödet fördelats: https://www.regionstockholm.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/kulturnamnden/2021/december/p10-verksamhetsstod-2022.pdf

Cecilia Elving (L) avslutar:

– Jag är glad över att se på pappret hur den Blågröna koalitionens budgetsatsningar faktiskt går verksamheter över hela länet till gagn. Flera aktörer får ökat stöd och ett antal nya aktörer finns också med i beslutet. Samtidigt innebär detta inte att jag, eller någon kulturintresserad person heller för den delen, kan luta sig tillbaka. Nej, nu börjar återstartsarbetet på riktigt.

Erik Berg
Pressekreterare
[email protected]

Pressbild på Cecilia Elving

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. Vi styr regionen i en blågrön majoritet. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:

news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.