Connect with us

Marknadsnyheter

Kvartalsrapport Bodyflight Sweden AB

Published

on

Svagt kvartal men förbättrad soliditet

Finansiell översikt

Koncernens finansiella utveckling under juli – september 2022

• Nettoomsättningen uppgick under det tredje kvartalet till 6 353 tkr.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 233 tkr.
• Resultat efter skatt uppgick till – 136 tkr.
• Resultat per aktie efter skatt är – 0,01 kr.

Koncernens nettoomsättning minskar med 3,7 % jämfört med samma period föregående år.
Nettoomsättningen minskar med totalt 245 tkr jämfört med föregående års period.
Periodens rörelseresultat landar på + 233 tkr (+ 803 tkr). Koncernen redovisade 165 tkr i övriga rörelseintäkter
föregående års period som är av engångskaraktär, vilket ger att den justerade förändringen av rörelseresultat är
398 tkr i stället för 570 tkr. Koncernens rörelsekostnader ökade under perioden med 20,6 %. Ökningen beror på
betydande kostnadsökningar för driften samt ökade marknadsföringsåtgärder. Koncernen har samtidigt minskat
personalkostnaderna med 15,1 %.

Koncernen redovisar ett resultat efter skatt som uppgår till – 136 tkr (+ 479 tkr), en minskning med 615 tkr jämfört
med motsvarande period föregående år. Resultat per aktie blir – 0,01 kr, vilket är en minskning med 0,05 kr per aktie
jämfört med föregående års period.
Soliditeten fortsätter att öka till 53 % (49 %) till följd av koncernens amortering av lån. Rörelsemarginalen för
perioden minskade från 12 % till 4 %. Likviditeten har minskat under perioden däremot är oktober – december
en stark period vilket kommer att ge en positiv effekt på kassaflödet och koncernen kan säkerställa sitt kapitalbehov.

Koncernens finansiella utveckling under januari – september 2022

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 20 144 tkr.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 1 246 tkr.
• Resultat efter skatt uppgick till + 186 tkr.
• Resultat per aktie efter skatt är + 0,01 kr.

Nettoomsättningen för perioden ökade från 18 574 tkr till 20 144 tkr, en ökning med 8,5 %. Samtidigt ökar
rörelsemarginalen från 5 % till 6 %. Rörelseresultatet ökar med 45,9 % jämfört med samma period föregående år,
vilket gör att koncernen redovisar ett positivt resultat för perioden om 186 tkr jämfört med – 278 tkr föregående år.

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2022

Bodyflight Swedens styrelseordförande Anna Swanér avgick från sitt styrelseuppdrag den 13 september.
Daniel Volle utsågs som t.f styrelseordförande.

Bodyflight tecknade ett partneravtal med Hammarby Fotboll till och med 2023. Avtalet ger ökad exponering
mot företag då Hammarby har ett starkt partnernätverk.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 14 oktober beslutade styrelsen att Stefan Osmund tar över som t.f styrelseordförande efter Daniel Volle.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: [email protected]

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

KKM Gruppen, dotterbolag till Thinc Collective AB, vinner kommunikationsuppdrag inom arbetsmarknadsfrågor

Published

on

By

Aktör inom byggbranschen har givit KKM Gruppen i uppdrag att konceptualisera, bygga och implementera en ny satsning som syftar till att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Den nya satsningen ska bestå av en digital och gamifierad plattform som ger en uppdaterad och nyanserad bild av byggbranschens arbetsmarknad och olika yrken. Storleken på affären väntas bli cirka 2 500 000 sek för KKM Grupp

”KKM ser arbetsmarknadsåtgärder och stödet till nyanlända som en nyckelfråga i samhället. Vi har lång erfarenhet att utföra denna typ av uppdrag och ser fram emot att göra en viktig insats för en utsatt grupp i samhället och hjälpa en bransch som vill locka fler till sig”, säger Per Hazelius, VD KKM Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

[email protected]

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FLOWave – en framtidslösning för Food & Beverage

Published

on

By

Som experter på på mät, styr- och reglerteknik är vi på Bürkert aktiva i många branscher. Ett av de områden där vi just nu växer snabbt av Food & Beverage, och anledningen till det stavas tveklöst FLOWave. Ulf Neldefors, Business Development Manager på Bürkert förklarar varför fler borde upptäcka produkten.

– Vår flödesmätare FLOWave togs ursprungligen fram för pharmaindustrin, och då framförallt för att mäta ultrarent vatten. Men i dag ser vi att allt fler branscher upptäcker fördelarna med FLOWave. Kan du mäta tillräckligt exakt för pharmaindustrin, så kan du även göra det till de flesta andra branscher.

 Varför ska man använda FLOWave?

– Fördelarna med att använda FLOWave är många. Det är ett sätt att säkerställa produktionen, minska svinnet och se till att samma goda och repeterbara resultat uppnås varje gång. FLOWave kan mäta flera olika media med samma sensor, och kan bland annat mäta temperatur, massflöde, densitet, viskositet och volym.

 I vilken process lämpar sig FLOWave bäst?

– Den fungerar otroligt bra för alla typer av livsmedelsföretag som hanterar rinnande vätskor i sin produktion.  Våra produkter används inom bland annat bagerier, bryggerier, mejerier, och andra livsmedelstillverkare för att mäta flytande margarin, olja, vatten m.m.

Finns det fler fördelar med FLOWave?

– Vi ser tydligt att kunder som använder sig av FLOWave sänker sina underhållskostnader. Våra produkter har inga rörliga delar som kan gå sönder, och eftersom vi kan mäta olika media med samma sensorer blir reservdelslagret minimalt och behovet av underhåll snudd på obefintligt. FLOWave är också mycket enkel att installera. Genom dess kompakta utformning och låga vikt, ca 4kg,  så behövs inga extra lyftanordningar för att få FLOWave på plats, vilket medför att den är en enkel att installera av en montör. Historiskt har flödesmätare varit ganska stora, klumpiga enheter – men inte längre.

Vill du veta mer om FLOWave och hur produkten kan användas i din verksamhet? Kontakta Ulf Neldefors, Business Development Manager, Bürkert Sweden E-post: [email protected] eller Mobil: 070-688 93 30.

Bürkert är ett av världens ledande företag inom industriell mät-, kontroll- och reglerteknik för gaser och vätskor.
Vi finns representerade med säljkontor i 36 länder och har 5 fabriker, 4 forskningscenter och 5 systemhus runt om i världen med totalt 3000 anställda. Bürkert grundades 1946 i Tyskland och är ett helägt familjeföretag som genom kompetens, framåtanda och närhet har skapat en plats bland de främsta inom sitt område. 1968 startades Bürkert i Sverige och har idag säljkontor i Stockholm och Malmö.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning för Stockholm Nord

Published

on

By

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över sex år med möjlighet till ytterligare ett optionsår. Anbudssumman uppgår till 651 MSEK.

– Det är glädjande att vi nu tilldelats basunderhållet för Stockholm Nord. Tillsammans med vårt kontrakt Stockholm Syd stärker det vår position i stockholmsregionen, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Det nya kontraktet för Stockholm Nord gäller från den 1 oktober 2023 och omfattar teknikområdena bana, el och signal. Uppdraget sträcker sig mellan Huvudsta och Bålsta samt Helenelund och norra Uppsala.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta kontrakt och att uppfylla vårt viktiga uppdrag med att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

[email protected]  
 

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
[email protected]  

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 700 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.