Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari-juni 2022

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer

Januari-juni 2022 i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till -5 848 (9 650) Mkr, till följd av negativ kapitalavkastning på -8 343 (8 797) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 3 140 (1 377) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 16 086 (15 241) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 84,1 (94,6).
  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 298 (1 973) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (10) procent.
  • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om 457 (485) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 13 procent till 4 129 (3 667) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 85,5 (91,1).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat minskade till 953 (1 228) Mkr. Räntenettot minskade med 3 procent till 2 362 (2 428) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,6 (10,7) procent.
  • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 273 (338) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 10 535 (11 231) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 084 (1 052) Mkr.
  • Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till -2 237 (5 148) Mkr.

 

– Första halvåret har präglats av Rysslands invasion av Ukraina med ökad geopolitisk oro, energikris, stigande inflation, stigande räntor, svagare börser och lägre tillväxtutsikter som följd. Den geopolitiska och makroekonomiska oron påverkar även Länsförsäkringars verksamhet och våra kunder. Exempelvis ledde svaga börser och stigande räntor till negativ kapitalavkastning i sakförsäkringsverksamheten och negativ avkastning för våra liv- och pensionsförsäkringskunder. Samtidigt hade Länsförsäkringar en stark tillväxt och goda resultat i affärsverksamheterna, säger Malin Rylander Leijon, verkställande direktör i Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

 

– I osäkra tider är det än mer viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra kunder och ta ett samhällsansvar. Vårt kundlöfte är att förenkla vardagen och bidra till en trygg framtid och Länsförsäkringar fyller en viktig funktion med vår lokala och kundnära profil och omsorg om våra kunder. Vi är så glada och stolta över att konsumenterna uppmärksammar vårt gedigna samhällsansvar och hållbara affärer och rankar Länsförsäkringar i topp inom försäkringsbranschen i hållbarhetsundersökningen Sustainable Brand Index 2022 – för femte gången sedan 2011, fortsätter Malin Rylander Leijon.

 

– Länsförsäkringars digitaliseringsarbete fortsätter i hög takt med syfte att kunna erbjuda kunderna marknadens bästa digitala upplevelser, effektiva kundmöten och hållbara och värdeskapande erbjudanden och tjänster. Vi har exempelvis kommit långt med digitaliseringen av vår sjukvårdsförsäkring där alla tjänster finns tillgängliga på Länsförsäkringars hemsida. Vägen till rätt hjälp i rätt tid har aldrig varit kortare och viktigast av allt – vi har en mycket hög kundnöjdhet. Inom bankverksamheten har vi digitaliserat våra utlåningsprocesser och framgångsrikt lanserat vårt nya system för värdepappershandel. Dessutom finns nu ett nytt prognosverktyg, Ekonomikollen, tillgängligt på Länsförsäkringars hemsida där kunder kan räkna och se hur olika faktorer och val påverkar den egna ekonomin, fortsätter Malin Rylander Leijon.

 

Den utmanande utvecklingen på de finansiella marknaderna resulterade i att länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet redovisade ett rörelseresultat på -5,8 Mdkr, med en kapitalavkastning på -8,3 Mdkr. Det tekniska resultatet på 3,1 Mdkr var desto bättre med en stark premietillväxt på 6 procent och en totalkostnadsprocent på 84. Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1,3 Mdkr, trots en negativ kapitalavkastning om -1 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 0,5 Mdkr med en stark premietillväxt om 13 procent, framförallt från Agria, och en totalkostnadsprocent på 86. Bankverksamheten redovisade ett stabilt rörelseresultat på 1,0 Mdkr och god tillväxt – inlåningen och utlåningen ökade med 10 respektive 9 procent. Fondförsäkringsverksamhetens bidrog med ett rörelseresultat på 0,3 Mdkr med fortsatt stark tillväxt där inbetalda premier ökade med 11 procent, vilket visar på att kunderna uppskattar vårt attraktiva fondutbud med många hållbarhetsinriktade alternativ, säger Malin Rylander Leijon.

 

 

Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/

 

 

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

 

För ytterligare information kontakta:

Malin Rylander Leijon, Vd Länsförsäkringar AB

[email protected], 08-588 408 64, 073-964 08 64

 

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB

[email protected], 08-588 417 42, 072-141 44 08

 

Lena Hedlund, Kommunikationschef Länsförsäkringar AB

[email protected], 08-588 403 55, 076-496 45 57

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.