Lönsam tillväxt på en turbulent marknad: Delårsrapport, januari – juni 2022

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

Andra kvartalet 

 • Nettoomsättningen uppgick till 123,9 Mkr (103,0) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 20% (21%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 73,5 Mkr (60,9)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (-1,1) (förvärvsrelaterat)
 • EBITA uppgick till 31,7 Mkr (26,5) vilket innebär en EBITA marginal om 26% (26%)
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 26% (27%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,9 Mkr (14,4)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,35 kr (1,08) och efter utspädning till 1,34 kr (1,08)
   

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 242,6 Mkr (197,3) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 23% (16%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 145,4 Mkr (113,2)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (-1,1) (förvärvsrelaterat)
 • EBITA uppgick till 62,1 Mkr (52,8) vilket innebär en EBITA marginal om 26% (27%)
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 26% (27%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 34,0 Mkr (31,1)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,56 kr (2,34) och efter utspädning till 2,55 kr (2,34)

 

Vd har ordet 

Vi lämnar det andra kvartalet med en fortsatt stark tillväxt på 20 %, varav 17 % organisk och en god lönsamhet som uppgår till 26 %. Under kvartalet har vi fortsatt med ett högt rekryteringstempo och kan därför välkomna över sextio nya medarbetare i augusti – ett nytt rekord på Lime. Vårt mål har alltid varit långsiktig lönsam tillväxt. På en turbulent marknad, där många bolag börjar dra i handbromsen, ger det oss möjligheter att fortsätta gasa och bygga ett ännu starkare Lime.

Fortsatt högt tempo även i tuffare tider – historien visar att vi kan
Ser vi tillbaka på det finansiella fotavtryck vi har lämnat efter oss som bolag, kan vi stolt konstatera att vi levererat stark tillväxt och god lönsamhet i över tjugo år. Det gäller även under marknadskriser som IT-kraschen 2000, finanskrisen 2008 och nu senast pandemin 2020. Att vi återigen står inför tuffare tider med krig i Ukraina, höjda räntor och hög inflation, skapar en generell marknadsoro och en mer osäker framtidstro bland många företag. I sådana tider vet vi att smart affärshantering och riktigt proffsig kundvård blir viktigare än någonsin. Med våra produkterbjudanden och kundtillvända medarbetare hjälper vi andra företag att skapa, behålla och fördjupa samarbetet med sina kunder. På så vis gör vi inte bara våra kunder mer framgångsrika utan också livet som slutkund betydligt enklare.

Med bra kostnadskontroll, hög andel repetitiva intäkter och låg kundkoncentration inom flera olika vertikaler står vi fortsatt starka. När många andra tillväxtbolag tvingas bromsa, ger lönsamhet och en framåtlutad kultur oss möjlighet att fortsätta gasa.

Stabilt affärsläge med stark organisk tillväxt
Under andra kvartalet har vi, precis som många andra bolag, märkt av längre säljprocesser men trots detta fortsätter vi att stänga många fina affärer på alla marknader och inom våra vertikaler. Vi välkomnar tyska kunden Thalhofer Holzzentren GmbH & Co inom partihandel, Norska Idrottsförbundet, fastighetsbolaget Corem Property Group AB samt energibolaget Karlskoga Energi & Miljö AB, för att nämna några. Vi har också stärkt organisationen inom vår konsultverksamhet, Expert Services, vilket är en av de bidragande orsakerna till en stark organisk tillväxt, som under kvartalet uppgår till 17 %.

Internationell expansion och rekordmånga rekryteringar för framtida tillväxt
Som jag tidigare varit inne på är kärnan i vår strategi att fortsätta investera och expandera, även i tuffare tider. Under pandemin gick vi in i Nederländerna och Tyskland. Nu breddar vi även vår produktportfölj internationellt, genom att lansera Lime Go på den danska och norska marknaden. Detta som en del av vårt fokus på att skala befintliga marknader.

Även på rekryteringssidan fortsätter vi att hålla ett högt tempo och i augusti drar vi i gång det största introduktionsprogrammet någonsin med över sextio nya medarbetare. Vi har haft som målsättning att skala vår utvecklingsavdelning och även om vi inte riktigt är där vi vill vara, ser vi en förbättrad situation under andra kvartalet med flertalet rekryteringar. Som mjukvarubolag gläds vi åt möjligheten att därmed kunna öka takten för vår produktutveckling.

Hur marknaden kommer att agera efter sommaren är fortfarande osäkert, men oavsett marknadsförutsättningar är vår målsättning tydlig: Vi ska fortsätta driva Lime mot långsiktig lönsam tillväxt och skapa ett ännu bättre bolag.

Jag vill passa på att önska alla kunder, kollegor och aktieägare en riktigt härlig sommar!

/Nils Olsson, VD & koncernchef, Lime Technologies
 

Läs hela rapporten i bifogad PDF
 

Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies kvartalsrapport för januari – juni 2022

Idag den 15 juli 2022, kl. 09:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes vd och koncernchef, Nils Olsson, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida för investerare.

Länk till webcasten finner ni här.

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Nils Olsson, CEO / +46 736-44 48 55 / [email protected]

Magnus Hansson, CFO & Head of Investor Relations / +46 708-55 55 40 / [email protected]

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl. 07:50.

Om Lime
Lime hjälper europeiska företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har närmre 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.