Loomis delårsrapport januari – mars 2022

| 4 maj, 2022 | 0 kommentarer

Kvartal 1 2022
Intäkter för kvartalet uppgick till 5 627 MSEK (4 483). Valutajusterad tillväxt var 18 procent (–6) varav organisk tillväxt 15 procent (–9).

Rörelseresultat (EBITA)1) för perioden uppgick till 516 MSEK (358) och EBITA rörelsemarginal var 9,2 procent (8,0). Rörelsemarginalen exklusive Loomis Pay uppgick till 10,0 procent (8,7).

Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 463 MSEK (315) och EBIT rörelsemarginal 8,2 procent (7,0).

Resultat före skatt 406 MSEK (269) och resultat efter skatt 295 MSEK (198).

Resultat per aktie före och efter utspädning var 4,00 SEK (2,63).

Rörelsens kassaflöde2) 177 MSEK (342) motsvarande 34 procent (96) av rörelseresultatet (EBITA).

Styrelsen i Loomis AB har, som tidigare meddelats, utsett Aritz Larrea till ny vd och koncernchef för bolaget. Aritz Larrea kommer att tillträda tjänsten den 23 maj 2022.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

4 maj 2022

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: [email protected]

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2021 cirka 19,7 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 15:00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.