Lyckegård tar order på ca 2,1 MSEK till fransk återförsäljare

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer

Lyckegård Group har fått en order på ca 2,1 MSEK avseende nio Kvickfinn som kommer levereras under kvartal 3 och kvartal 4 2022 till den franska marknaden genom partnern AgroSoil.

 

AgroSoil är en fransk återförsäljare av maskiner och redskap för ett hållbart jordbruk och sedan 2021 har AgroSoil och Lyckegård ett samarbete. AgroSoil marknadsför Kvickfinn mot framförallt den franska marknaden och maskinen används för mekanisk ogräsbekämpning mot bland annat kvickrotsproblem men även för att bryta mellangröda och förbereda jorden inför sådd.

 

Lyckegård har nu mottagit en order om totalt nio Kvickfinn i olika utföranden och storlekar. Maskinerna ska levereras under kvartal 3 och kvartal 4 2022.

 

Den franska lantbruksmarknaden är en av de största i Europa. Andelen ekologisk växtodling växer kraftigt och andelen ekologisk odlad areal har på senare år varit över 10%. EUs målsättning om 25% odlad areal i hela EU är en viktig anledning till den ökning som sker i Frankrike.

 

”Detta är ett resultat av vårt arbete att växa i Europa. Vi har ett mycket stort intresse från Frankrike för våra produkter vilket är mycket tillfredsställande”, kommenterar Christian Bjärntoft, VD på Lyckegård.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70 850 76 47

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan som Lyckegård Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2022.

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: [email protected]

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används i stället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.