Miljötillstånd för utökad produktion i Garpenberg beviljat

| 6 oktober, 2021 | 0 kommentarer

Boliden har erhållit miljötillstånd för en utökning av den årliga produktionstakten i Garpenberg.  Till följd av beslutet kan flaskhalsinvesteringar inledas med syfte att öka produktionen till 3.3 Mton per år.

          Detta är ett mycket välkommet besked som ger oss möjlighet att fortsätta stärka produktiviteten i Garpenberg. Dessutom möter vi en ökad efterfrågan med ytterligare zink med världsledande hållbarhetsprestanda, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor, Boliden.

Produktionen i Garpenberg uppgår idag till cirka 3 Mton i årstakt vilket även varit högsta tillåtna volym inom befintligt miljötillstånd. Det nya miljötillståndet innebär bland annat att kapacitetsförstärkningar i transportinfrastrukturen kan inledas med inriktning att nå en produktionsvolym på 3.3 Mton 2023. Miljötillståndet följer av att ett överklagande inte beviljats prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till och med den 1 november 2021.

———————

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *