Net Trading Group NTG AB (publ) offentliggör memorandum och bjuder in till digital investerarträff

| 27 november, 2020 | 0 kommentarer

Den 17 november 2020 beslutade styrelsen i Net Trading Group NTG AB (publ) (”NTG” eller ”Bolaget”) med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 november 2020, att genomföra en Unitemission om högst 28 508 175 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs NTG cirka 11,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom garantiåtaganden. Teckningsperioden inleds på måndag den 30 november 2020.

Offentliggörande av memorandum

Styrelsen i NTG har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett memorandum och finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ntginvestor.se), NGM Nordic SMEs webbplats (www.ngm.se) samt Göteborg Corporate Finans ABs webbplats (www.gcf.se). Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter (endast för direktregistrerade ägare) kommer finnas tillgängliga från den 30 november 2020 på Bolagets webbplats (www.ntginvestor.se) samt på Göteborg Corporate Finance ABs webbplats (www.gcf.se) och Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se)

Investerarträffar
Stora aktiedagen Stockholm 2020 tisdag den 1 december, kl:20:30 – 21:00. www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2020-digitalt-evenemang

Tidplan för Företrädesemissionen
Teckningsperiod: 30 november 2020 – 14 december 2020

Handel i uniträtter: 30 november 2020 – 10 december 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfall: Omkring den 17 december 2020

    
Göteborg den 27 november 2020
Net Trading Group NTG AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta Morten Revill, VD, Net Trading Group NTG AB, 
Tel +47 41637272, [email protected]
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl 17.30.

 

Net Trading Group NTG AB (publ) är utvecklare och producent av smarta och unika elektroniska konsumentvaror. Genom dotterbolaget Lightcircle AS marknadsförs Kokong-seriens smarta eluttag.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078, www.ntginvestor.se 

 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *