NP3 Fastigheter offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande av bolagets utestående obligationer 2019/2023

| 19 september, 2022 | 0 kommentarer

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som NP3 offentliggjorde den 14 september 2022 (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av NP3s utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och förfall i mars 2023 med ISIN SE0013109485 (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl 12.00 den 16 september 2022. Innehavare av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 381 250 000 kr. NP3 meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och godkänner samtliga återköpsinstruktioner av Obligationer för köp. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,20 procent av nominellt belopp. NP3 kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas vara den 23 september 2022.

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundärhandel hos Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2022 kl. 10:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: [email protected]
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2022 uppgick fastighetsbeståndet till 1 893 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 480 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2022 uppgick till 19 213 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.