Ny miljonfond för länets utveckling

| 21 september, 2022 | 0 kommentarer

Som ett lokalt företag som ägs av kunderna driver och stöttar Länsförsäkringar Jämtland många olika initiativ och frågor som bidrar till utvecklingen i länet. Nu avsätts fem miljoner kronor för en ny fond med fokus på barn och unga. Redan nu i höst sätter en större satsning i gång med fondens stöd.

Samhällsfonden blir ett komplement till det redan starka engagemanget i länet som Länsförsäkringar Jämtland har.
Det känns roligt och givande att vi nu kan stärka vår position som en positiv kraft i Jämtland och Härjedalen. Som en lokal aktör är det som stärker länet bra för oss som företag, våra kunder och det samhälle vi delar tillsammans, säger Karin Mattsson styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland.

Länsförsäkringar Jämtland är ett så kallat ömsesidigt bolag. Det betyder att företaget saknar aktieägare och det är kunderna i Jämtland och Härjedalen som äger företaget. En bolagsform som har sina rötter så långt tillbaka som 1848 då länets bönder tog gemensamt ansvar för att hjälpa varandra vid eldsvådor.
Det här sättet att driva företag har ett samhällsnyttigt fundament och möjliggör fonden och allt vårt engagemang i länet, säger Karin Mattsson på Länsförsäkringar Jämtland.

Kunderna och tillika ägarna har varit med i framtagandet av fonden som representanter i Länsförsäkringar Jämtlands fullmäktige. Det är det högsta beslutande organet och består av 46 ledamöter från hela länet. Två principer styr fonden, den ska långsiktigt stärka länet, människorna och den livsmiljö vi delar tillsammans. Samhällsfonden ska också främja hela länet.

Fondens inriktning kan komma att ändras över tid men som övrigt samhällsengagemang utgår den från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Varje år kommer fonden fyllas på med högst en miljon kronor och redan under hösten kommer en första större insats att göras.
Till en början kommer vi stötta en stor satsning för unga i Bräcke, Strömsund, Åre och Östersund. Exakt vad kommer vi berätta om senare när alla detaljer är på plats, säger Karin Mattsson på Länsförsäkringar Jämtland.

Fakta Länsförsäkringar Jämtlands fond för samhällsengagemang
Fonden startas med ett grundkapital på fem miljoner kronor. Varje år fylls fonden på med högst en miljon till ett tak på maximalt 20 miljoner. Fondens inriktning kan ändras över tid men alltid utgå från övrigt engagemang i länet som Länsförsäkringar Jämtland har och FN:s globala mål för en hållbar utveckling.  En större satsning med barn och unga som målgrupp kommer under hösten 2022. Beslut om avsättning och inriktning fattas av Länsförsäkringar Jämtlands styrelse.

Fakta Karin Mattsson
Karin Mattsson är född och uppvuxen på Frösön där hon också bor idag. Hon har varit Länsförsäkringar Jämtlands styrelseordförande sedan 2017 och har en bred erfarenhet från olika branscher och inte minst idrottsrörelsen som präglas av ett starkt ideellt engagemang. Hon har varit ordförande i Riksidrottsförbundet, styrelseledamot i Svenska Ridsportförbundet och är nu ordförande för Svenska skidförbundet. 

Har du frågor?
Karin Mattsson, styrelseordförande Länsförsäkringar Jämtland
[email protected]
070 – 600 37 22

Krister Holm
Pressansvarig
[email protected]
070 – 227 59 94

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.