Ny Novus-undersökning: Väljarna om äldreomsorg och sjukvård i valdebatten

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

En ny undersökning med över 1 000 svenskar visar att sjukvården och äldreomsorgen är de valfrågor som kommit mest i skymundan i den politiska debatten, näst efter miljö- och klimatfrågan. 38 procent av befolkningen anser att hälso- och sjukvården har lyfts i ganska liten eller mycket liten utsträckning under valrörelsen. Bristen på personal i form av sjuksköterskor och läkare är vårdens absolut största problem enligt befolkningen, då 61 procent av de svarande uppger det. Därefter ses väntetiderna på akuten (33 procent) och köerna till specialistvården (32 procent) som de stora problemen.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Vårdförbundet under 18-23 augusti med 53 procents svarsfrekvens. Resultaten visar att befolkningen upplever att de största utmaningarna finns inom psykiatrin (48 procent), primärvården/vårdcentralerna (40 procent) och äldreomsorgen/vård av äldre (35 procent).

– Vården rankas ofta som väljarnas viktigaste fråga, var är de politiska reformerna i årets valrörelse? Partierna har lyft hälso- och sjukvårdsfrågorna på olika sätt och Vårdförbundet har fått gehör för det långsiktiga fokus på medlemmarnas arbetsmiljö som krävs. Många politiker nämner till exempel bristen på bland annat sjuksköterskor och barnmorskor och att den måste lösas genom bättre arbetsvillkor och ökade resurser.

– Men ord räcker inte – nu behövs politisk handlingskraft! Hälso- och sjukvårdsfrågorna och äldreomsorgen behöver lyftas ännu mer i valrörelsen, inte minst efter IVOs senaste hårda kritik mot hur kommunerna driver äldreomsorgen. Eftersom politikerna inte följt coronakommissionens skarpa rekommendationer ser vi nu längre vårdköer och risk för fler vårdskador. Som vi föreslår i Vårdförbundets valplattform ”Hela landet, hela livet” så behövs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens kompetensförsörjning och personalens arbetsmiljö, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundets ordförande på Aftonbladet debatt idag: Varför pratar ni inte om vården i valrörelsen?

Undersökningen bifogas som PDF. Bifogad finns även Vårdförbundets valplattform ”Hela landet, hela livet – jämlik hälsa för invånarna och hållbart yrkesliv för professionerna”.

Fler Novus-resultat, i korthet:

 • Endast en av tio (11 procent) upplever att de politiska partierna generellt har dragit lärdomar av pandemin. 59 procent anser att partierna inte dragit lärdomar och extra kritiska är de i åldersgruppen 50-64 år (65 procent).
   
 • Sju av tio (69 procent) anser att staten ska ha det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige. 22 procent ser att det bör vara regionerna som har det övergripande ansvaret. Män, pensionärer och äldre är i högre utsträckning för ett statligt ansvar. Resultaten visar också att det finns en koppling mellan missnöje med den egna regionens hantering av pandemin och krav på ökad statligt ansvar för vården.
   
 • Nära hälften (47 procent) anser att den egna regionen har hanterat hälso- och sjukvården bra under coronapandemin. 18 procent anser att det har hanterats mindre bra eller inte alls bra och mest missnöjda är stockholmarna, där 25 procent är missnöjda med Region Stockholms hantering.
   
 • Hälften (53 procent) anser att styrande politiker ska prioritera att anställa mer utbildad personal och 51 procent att det behövs satsningar på att fler utbildar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Socialdemokraterna (24 procent) och Kristdemokraterna (13 procent) anses ha högst trovärdighet i vårdfrågor, följt av Vänsterpartiet (11 procent). På frågan om vilka som har lägst trovärdighet anses Sverigedemokraterna (23 procent) ha lägst trovärdighet, följda av Miljöpartiet (17 procent) och Moderaterna (12 procent).

Om undersökningen

 • Genomförd av Novus på uppdrag av Vårdförbundet
 • Antal intervjuer: 1 062
 • Fältperiod: 18-23 augusti 2022
 • Deltagarfrekvens: 53 procent
 • Metod: Webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat (Resultaten är representativa för ”svenskarna”, ”Sveriges befolkning”)

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.