Ocean Harvesting tar in 30 MSEK för havsförsök med vågkraftverket InfinityWEC

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

Karlskrona/Göteborg, Sverige; den 13 maj 2022 – För att finansiera havsförsök med vågkraftverket InfinityWEC i skala 1:3 genomför Ocean Harvesting en finansieringsrunda på 30 MSEK, till en bolagsvärdering på 70 MSEK. Investeringen kommer att kombineras med publik finansiering för projektet. Havsförsöken planeras vara klara i slutet av 2024 och därefter inleds kommersialisering av tekniken genom havsförsök av fullskaliga system.  

 

_________________

Karlskrona/Göteborg, Sverige; den 13 maj 2022

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

För att finansiera havsförsök med vågkraftverket InfinityWEC i skala 1:3 genomför Ocean Harvesting en finansieringsrunda på 30 MSEK, till en bolagsvärdering på 70 MSEK. Investeringen kommer att kombineras med publik finansiering för projektet. Havsförsöken planeras vara klara i slutet av 2024 och därefter inleds kommersialisering av tekniken genom havsförsök av fullskaliga system.  

En övergång till 100% förnybar energi är nödvändig för att begränsa klimatförändringarna. Sol- och vindkraft driver omställningen men kommer inte att vara tillräckliga med tanke på omställningens enorma omfattning och geografiska, utrymmesmässiga och andra begränsningar. Mycket mer förnybar energi kommer att behövas. Vågenergi är en mycket stor outnyttjad resurs för generering av förnybar elektricitet. Den kan dessutom tillföra betydande värden genom att reducera svängningar i elnät med hög andel förnybar energi, och därmed minska behovet av energilagring för att balansera produktion och konsumtion.

InfinityWEC kan realisera den potential som finns i vågkraft genom dess avancerade drivlina och styrsystem som anpassar sig till varje våg för effektiv elproduktion i alla sjötillstånd. Vidare säkerställer en unik ändstoppsfunktion både överlevnad och oavbruten, tillförlitlig elproduktion även under de tuffaste vågförhållandena. Bojen är tillverkad av höghållfast betong, med en vikt som motsvarar ett konventionellt stålskrov, men till en fjärdedel av kostnaden, en tredjedel av CO2-avtrycket och en tiondel av tillverkningstiden. Sammantaget gör den exceptionella prestandan och tillförlitligheten, i kombination med beprövade delsystem och en modulär design, InfinityWEC till en mycket konkurrenskraftig lösning för den framtida globala energimarknaden.

Ocean Harvesting förbereder havsförsök av InfinityWEC i skala 1:3 på svenska västkusten. Havsförsöken kommer att validera prestandan i verklig havsmiljö och resultaten kommer användas för att vidareutveckla fullskalesystemet och ytterligare förbättra energiuttag, systemeffektivitet, tillgänglighet och övergripande kostnadseffektivitet.

Ocean Harvesting följer ramverket för validering av marin energiteknik som tagits fram av Ocean Energy Systems (IEA). InfinityWEC har, med simuleringar samt fysiska tester i en testrigg i skala 1:10 och i vågtank, framgångsrikt verifierats med avseende på kritisk funktionalitet i vågkraftverkets drivlina och styrsystem, stabilitet och överlevnadsegenskaper under extrema förhållanden samt elproduktionsprestandan. Tekniken är på god väg mot en konkurrenskraftig elproduktionskostnad på 100 EUR / MWh redan vid 100 MW installerad kapacitet och <35 EUR / MWh vid storskalig utbyggnad, till vilket ska läggas mervärdet av att vågkraft ökar stabiliteten i elsystemet och därmed minskar behovet av energilagring för att balansera tillgång och efterfrågan på elektricitet.

Marknaden för InfinityWEC sträcker sig från nätanslutna vågkraftsparker i stor skala, till fristående applikationer som olje- och gasplattformar, ö-samhällen, grön vätgasproduktion och fiskfarmar.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Sidenmark, VD på Ocean Harvesting Technologies AB.
[email protected], +46 709 55 61 66

 

InfinityWEC-prototyp i skala 1:3 med närbild av drivlinan

InfinityWEC-prototyp i skala 1:3 med närbild av drivlinan

Om vågkraft

Den uppskattade globala teoretiska potentialen för vågkraft1 överstiger den globala användningen av elektricitet och finns tillgänglig i kustområden där större delen av befolkningen bor.

Vågkraft producerar elektricitet mer konsekvent och vid olika tidpunkter jämfört med vind- och solkraft och bidrar därför till att minska variationer och avbrott i elförsörjningen, vilket minskar den totala kostnaden för koldioxidfri el. Vågkraft behöver dessutom bara hälften så mycket energilagring för att balansera elproduktionen till en konstant effektnivå under hela året jämfört med vindkraft, vilket ytterligare minskar den totala energikostnaden.

Vågkraft kommer att vara en viktig del av den framtida förnybara energimixen och bidra både till lägre energikostnader och ett stabilare energisystem.

Om Ocean Harvesting och InfinityWEC

Ocean Harvesting är ett privatägt företag med kontor i Karlskrona och Göteborg. Efter flera år av forskning inom vågenergisektorn började företaget 2017 utveckla vågenergiomvandlaren InfinityWEC.

InfinityWEC är:

  • Effektiv – Banbrytande drivlina säkerställer maximalt energiuttag från varje våg.
  • Tillförlitlig – Bojen hålls nedsänkt under ytan genom toppen av stora vågor för att säkra överlevnad och för att möjliggöra fortsatt elproduktion även under de tuffaste vågförhållandena.
  • Skalbar – Beprövade delsystem, producerade, monterade och installerade effektivt, möjliggör storskalig utbyggnad. I hög grad bestående av återvinningsbara material.
  • Idealisk partner för vind och sol – Producerar kraft vid olika tidpunkter, vilket förbättrar balanseringen av elförsörjning och efterfrågan. Delad infrastruktur och operationella kostnader.
  • Låg energikostnad (LCoE) – På väg mot 100 EUR / MWh i ett tidigt skede och < 35 EUR / MWh långsiktigt, mycket konkurrenskraftigt jämfört med all annan energiproduktion.

Det som gör InfinityWEC konkurrenskraftigt är det avancerade kraftuttagssystemet, som använder en kombination av kulskruvar och ett hydrauliskt förspänningssystem (beprövad teknik) för att ge omedelbar kraftstyrning med hög effektivitet. Detta möjliggör användning av avancerad reaktiv kraftstyrning för att maximera elproduktionen från varje enskild våg. En unik överlevnadsfunktion håller bojen nedsänkt genom toppen av stora vågor, vilket skyddar systemet från överbelastning och gör det möjligt att producera elektricitet även under de tuffaste vågförhållandena.

InfinityWEC är konstruerad för hållbar storskalig produktion och effektiv logistik. Drivlinan en innovativ kombination av beprövade delsystem. InfinityWEC:s boj är tillverkad av betong gjuten med lokalt framställda material på installationsplatsen, i en process som är vanligt förekommande inom anläggningsarbeten, vilket eliminerar långa transporter av material. En speciell höghållfast och hållbar betongblandning utvecklas i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, vilket möjliggör en boj med vikt motsvarande ett konventionellt stålskrov, till 1/4 av kostnaden och 1/3 av koldioxidavtrycket.

Den utmärkta prestandan och tillförlitligheten, i kombination med en modulär design där alla kritiska delar enkelt konstrueras, transporteras, installeras och underhålls, gör InfinityWEC till en mycket konkurrenskraftig lösning för den framtida globala energimarknaden.

Marknaden för InfinityWEC sträcker sig från nätanslutna vågkraftsparker till icke nätansluten strömförsörjning, för ö-samhällen, grön vätgasproduktion och havsbaserade industrianläggningar som olje-  och gasplattformar och fiskodlingar.

Läs mer: oceanharvesting.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.