OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR P CAPITAL PARTNERS IV AB

| 6 september, 2021 | 0 kommentarer

Idag offentliggörs att substansvärdet för P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis, vid marknadens stängning den 3 september 2021, uppgick till 103,92 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1.

Substansvärdet för P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att P Capital Partners IV ökat sitt kapital med EUR 15,4 miljoner genom att emittera 154 240 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 till en kurs av 100 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott på 0,06 MEUR.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av P Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.

Daniel Sachs,
VD P Capital,
Telefon: 08 723 31 00

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *