Ökad efterfrågan efter snabb mognad inom medtech

| 8 juli, 2022 | 0 kommentarer

Efter juni  noteras en fortsatt positiv trend av nettoökning  i pipeline. Ökningen för månaden beror främst på att marknaden och segmentet Medtech nått en mognad avseende Post Market Surveillance och att den nyligen lanserade funktionen ”Data Feeds for Vigilance” uppfattas som mycket värdefull på marknaden. Mognaden inom Medtech beror till stor del av att praxis bildats men även att EU under juni månad publicerat uppdaterade guidelines som vägleder företag inom Medtech på ett tydligare sätt. Efter maj månad så sammanställs nettoökningen till ca 3% totalt och 4% för Medtech / Pharma.

För att se tillhörande grafer så ombeds ni besöka https://www.hoodin.com/ir-news

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin.  Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.

Juni 2022 – Medtech & Pharma (Ackumulerat )

Under juni månad var netto-ändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 4 procent mer jämfört med april och ökade från 1363 till 1413. Ökningen härleds främst till ett positivt mottagande av en ny feature i plattformen för Medtech och Post Market Surveillance.  Under juni bearbetades främst kunder där det finns etablerade dialoger och för resterande del av våren skall erbjudandet och nyheten avseende Data Feeds for Vigilance / PMS / IVDR även gå ut via kampanjer till stora delar av marknaden.

Juni 2022 – Public Sector (Ackumulerat )

Inom Public Sector noteras en nettoförändring för perioden och volymen i pipeline sjunker från 30 till 28. Minskningen beror på att vi ansåg att två av de leads som fanns i pipen inte länger kan anses som tillräckligt sannolika att bli affärer inom 12 månader. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.

Juni 2022 – Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent.  För perioden landar volymen på 18, vilket är samma som månaden innan. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.

Juni 2022 – Software

Det är ett fortsatt stort och brett intresse kring lösningar riktade till branschen Software. Totalt finns 78 licenser i pipeline inom ”software” efter juni månad, vilket är oförändrat jämfört mot föregående månad.

”Juni månad fortsatte i stora avseenden i samma takt och med samma positiva trend  som maj. Vi noterar en konkret ljusning på marknaden för Medtech, där vi tack vare alla positiva och nära dialoger med kunder och experter, lyckats anpassas Hoodin till de praxis som nu börjar ta form och som passar mycket väl med de guidelines som publicerats av EU.

I och med Medtech-branschens förmodade mognad avseende processer och verktyg för Post Market Surveillance så kommer behåller vi vårt fokus på att fortsätta bearbeta Medtech och lägga in vår allra högsta växel.  Vi fortsätter med säljaktivitet mot direktkunder, men som vi kommunicerat tidigare så lägger vi nu en större del av vårt fokus på partners. Vi följer fortsatt vår strategi, vilken vilar på att bygga upp en stor pipeline med full insikt i att de branscher och företag vi vänder oss till har en aktiv efterfrågan som inte alltid är tajmad med det tillfälle då vi  eller våra partners inleder dialog med dem. ” Marcus Emne, VD Hoodin

Definition – Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin

Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: [email protected]

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.