Ökat fokus på tillväxt efter slutförd utdelning av Bokusgruppen

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Volati har slutfört sakutdelningen av samtliga aktier i Bokusgruppen till Volatis stamaktieägare. Utdelningen genererar en realisationsvinst för Volati om cirka 106 Mkr. Volati fokuserar nu på fortsatt tillväxt genom förvärv och utveckling av de två snabbväxande affärsområdena Salix Group och Industri.

Bokusgruppen har utvecklats positivt sedan Volatis förvärv 2017. Under Volatis ägande har tonvikt lagts på lönsamhetsförbättrande åtgärder samt digital affärsutveckling, vilket innebär att verksamheten idag kännetecknas av god lönsamhet och kraftig tillväxt i de digitala kanalerna. Omsättningen i de digitala kanalerna ökade med 37 procent under första kvartalet 2021 och stod för 54 procent av Bokusgruppens totala försäljning. Marknadspositionen är stark med framgångsrika digitala kanaler som Bokus.com, Akademibokhandeln.se och BokusPlay och bolaget har en tydlig ambition att fortsätta den digitala tillväxtresan.  

Jag vill rikta ett stort tack till Bokusgruppens ledning och anställda som, tillsammans med Volati, framgångsrikt utvecklat en stabil lönsamhet i bolaget och mycket tydligt flyttat fram positionerna i de digitala kanalerna. Bokusgruppen är väl rustat för att verka som ett självständigt noterat bolag och vi önskar dem ett stort lycka till på den fortsatta tillväxtresan. En notering är dessutom ett naturligt utvecklingssteg då det bidrar till att synliggöra Bokusgruppens värde och skapar ett ökat intresse för bolaget generellt och bland nya grupper av investerare. Genom utdelningen har vi också skapat värde åt Volati och våra stamaktieägare, vilket vi är mycket nöjda med, säger Andreas Stenbäck, vd för Volati.

Handel i Bokusgruppens aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market inleddes fredagen den 4 juni 2021. Utdelningen av Bokusgruppen genererar en realisationsvinst för Volati om cirka 106 Mkr. Utdelningen ger inga likviditetseffekter för Volati.

 

Goda förutsättningar för Volatis fortsatta tillväxtresa

Volatis verksamhet bedrivs nu i två affärsområden – Salix Group och Industri. Båda affärsområdena kännetecknas av välskötta verksamheter med ledande marknadspositioner och befinner sig i snabb tillväxt – EBITA-tillväxten under första kvartalet 2021 var 70 procent för Salix Group och 63 procent för Industri.

– Den renodlade strukturen med två tydliga affärsområden och med ökat decentraliserat beslutsfattande för affärsområde Salix Group innebär att Volati nu kan öka fokus på att identifiera nya förvärv, både synergistiska tilläggsförvärv och plattsformsförvärv med målsättning att bredda Volatis verksamhet till nya attraktiva tillväxtområden. Med två snabbväxande affärsområden, en bevisat framgångsrik affärsmodell och stort förvärvsutrymme är förutsättningarna goda för fortsatt tillväxt och långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare, säger Andreas Stenbäck.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, [email protected]

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post:
[email protected]

Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 1 500 anställda och en årlig omsättning om drygt 5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *