Connect with us

Marknadsnyheter

Över 10 000 har ansökt om att donera ägg eller spermier

Published

on

Nästa vecka är det den nationella donationsveckan – Socialstyrelsens årligt återkommande kampanjvecka med syftet att göra donation angeläget för fler. Livio Egg and Sperm Bank, Nordens enda privata ägg- och spermiebank, vill denna vecka uppmärksamma alla generösa donatorer som genom altruistiska handlingar gör stor skillnad för andra.

Sedan Livio Egg and Sperm Bank startades 2019 har fler än 10 000 personer ansökt om att bli ägg- eller spermiedonatorer i syfte att hjälpa någon att bilda en efterlängtad familj. Donationen är alltid altruistisk, det vill säga att den ska vara i syfte att hjälpa någon annan och inte ett sätt att tjäna pengar eller andra egna syften. Trots det stora intresset behövs mer kunskap kring denna lite osynliga donationsverksamhet. I Sverige har lagändringar de senaste åren inneburit att helt nya patientgrupper söker vård inom landet och slipper genomföra sin behandling utomlands.

 • Att kunna hjälpa patienter genom vår egen bank är väldigt välkommet. Patienter slipper åka utomlands för behandlingar eftersom vi erbjuder framgångsrika och säkra ägg- och spermiedonationsbehandlingar i Sverige, dessutom utan långa väntetider. Och med donationsverksamhet i fem svenska städer har vi möjlighet att välkomna och utreda fler som önskar donera sina ägg eller spermier, säger Henrik Hernander, vd för Livio.

Alla donatorer undersöks medicinskt för att diagnostisera genetiska och ärftliga sjukdomar. Eftersom det måste vara ett noga övervägt val att bli donator ingår också ett samtal med en beteendevetare. Inte alla som ansöker om att bli ägg- eller spermiedonator godkänns efter de medicinska och genetiska testerna, eller den psykosociala utredningen.

 • Som donator har du varken några skyldigheter eller rättigheter gentemot donatorbarnet, men det innebär att du kan bli uppsökt av barn som söker sitt genetiska ursprung i framtiden. Därför är samtal med en kurator eller beteendevetare obligatoriskt. Det är viktigt att donatorn är en psykiskt sund individ med altruistisk inställning, och personen bör också ta ställning till hur man berättar för en partner att man är donator, och hur man kan känna inför ett möte med ett barn, säger Mona Bungum, vd för Livio Egg and Sperm bank.

Fortfarande är tillgången på donerade ägg eller spermier i Sverige mindre än efterförfrågan, och just nu finns det en särskilt stor efterfrågan på både ägg- och spermiedonatorer med olika etniciteter.

 • I Sverige är det den behandlande läkaren som väljer donatorer utifrån de blivande föräldrarnas utseende och karaktärsdrag. Vi ser ett ökande behov för donatorer av olika etniska ursprung på alla våra kliniker runt om i landet, säger Anna Karin Lind, medicinsk chef på Livio.

Livio Egg and Sperm Bank etablerades 2019 med målsättningen att minska de långa väntetiderna och behålla patienterna i Sverige för tryggare behandling och eftervård. Sedan starten har det fötts fler än 800 barn genom donationsbehandlingar på Livios kliniker, och av dem har drygt 150 kommit till genom äggdonationsbehandling.

Under donationsveckan genomför Livios medarbetare aktiviteter för att uppmärksamma donationsverksamheten i Umeå, Falun, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Frågor och svar ägg- och spermiedonation

Varför är behovet av ägg och spermier så stort?

Ungefär 10-15 % av alla heterosexuella par lider av ofrivillig barnlöshet. Ibland beror det på att mannen saknar spermier helt eller på att hans spermier är så få och saknar den kvalitet som gör att de kan användas för behandling. Eller att kvinnan saknar ägg eller har nedsatt äggreserv. Behandlingsmöjligheten i dessa fall är insemination eller provrörsbefruktning. Då krävs det donerade ägg eller spermier för att ha en chans att bli gravida och behovet av donatorer är stort. 2005 blev det tillåtet för lesbiska par att genomgå behandling med donerade spermier. Även för ensamstående kvinnor är det sedan april i 2016 tillåtet att genomgå behandling med donerade spermier.

Vilka får äggen och spermierna?

Spermier doneras till ensamstående kvinnor, samkönade par, heterosexuella par med dålig eller ingen spermieproduktion. Par där mannen har genomgått behandling t ex kemoterapi och förlorat sin fertilitet.

Äggdonation görs för par där kvinnan saknar eller har en kraftigt nedsatt äggstocksfunktion. Orsakerna till detta kan vara för tidig menopaus eller då sjukdomar, tidigare operation eller cellgiftsbehandling slagit ut äggstocksfunktionen. Äggdonation kan också vara ett alternativ då upprepade IVF-behandlingar inte resulterat i graviditet eller i situationer där paret löper stor risk att få barn med svår ärftlig sjukdom.

Hur gör man om man vill bli spermiedonator?

 • Kontaktar Livio Egg and Sperm Bank via hemsidan (liviospermbank.se) där du fyller i en hälsodeklaration eller kontaktar någon av Livios kliniker (i Umeå, Falun, Stockholm, Göteborg eller Malmö).
 • Besök på kliniken där vi analyserar spermiekvalitet och provfryser dina spermier.
 • Läkarbesök  och psykosocial utredning som hjälper till att bedöma om du är lämpad som spermiedonator.
 • En blivande donator får lämna blodprov och urinprov för att testas för infektionssjukdomar som HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis. Även en genetisk undersökning görs för att kartlägga ärftlighet.

Hur gör man om man vill bli äggdonator?

 • Kontaktar Livio Egg and Sperm Bank via hemsidan (livioeggbank.se) där du fyller i en hälsodeklaration eller kontaktar någon av Livios kliniker (i Umeå, Falun, Stockholm, Göteborg eller Malmö). Läkarbesök  och psykosocial utredning som hjälper till att bedöma om du är lämpad som äggdonator.
 • En blivande donator får lämna blodprov och urinprov för att testas för infektionssjukdomar som HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis. Även en genetisk undersökning görs för att kartlägga ärftlighet.

Varför måste den blivande donatorn ha samtal med en terapeut?

Det är viktigt att man får prata igenom sina tankar när man ger sig in i den process det innebär att vara donator. Vi måste vara säkra på bland annat att den blivande donatorn är psykiskt stabil och mogen inför beslutet att donera. Det är mycket viktigt att donatorn är införstådd med vad det innebär att vara ägg- eller spermiedonator.

Hur gammal får man vara för att bli ägg- eller spermiedonator?

För att bli spermiedonator ska man vara minst 23 år fyllda och yngre än 46 år.

För att bli äggdonator ska man vara minst 23 år fyllda och yngre än 36 år.

Varför skiljer sig åldersgränsen åt mellan män och kvinnor?

Kvinnor föds med ett begränsat antal ägg. Kvinnor är som mest fertila när de befinner sig mellan åldrarna 20 till strax över 30 år. Från ungefär 35 års ålder avtar kvinnans fertilitet dramatiskt. Detta är förklaringen till att åldersgränsen för kvinnor skiljer sig från män är alltså att vi vill få fram ägg av hög kvalitet.

Vad finns det för viktiga hälsokriterier man måste klara för att bli ägg- eller spermiedonator?

 • Frisk och inte ha kända ärftliga sjukdomar eller sjukdomar med smittrisk.
 • Vara psykiskt stabil och mogen. Godkänd hälsodeklaration.
 • Altruistiskt tankesätt och vara införstådd i vad donation innebär.

Hur många klarar urvalsprocessen?

Ungefär 10-15% av alla som söker.

Vad får man för ersättning?

En mindre ersättning utgår avsedd att täcka resekostnader och förlorad inkomst.

Spermiedonatorer får 600 kronor per donationstillfälle. Äggdonatorer får 12300 kronor för varje donation.

Varför är det olika ersättning för män och kvinnor?

Det är en mer komplicerad process att donera ägg så därför skiljer sig ersättningen mellan ägg- och spermiedonatorer åt. En äggdonator får genomgå hormonstimulering under och ägguttag som är ett operativt ingrepp, hela processen tar ungefär två veckor. En spermiedonator som blivit godkänd lämnar upprepade spermaprov som fryses ner och förvaras i en spermietank med flytande kväve.

Har man några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet?

Donatorn har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter mot de eventuellt kommande barnen.

Vad händer när barnet är 18 år?

I Sverige har barn som har kommit till med hjälp av ägg- eller spermiedonation rätt att få veta sitt genetiska ursprung vid 18 års ålder. Barnet kan då, om hen önskar, kontakta fertilitetskliniken för att få information om sin donator. Men för alla andra – även barnets föräldrar – är informationen sekretessbelagd. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet längre fram. Det är viktigt att förstå att trots detta har inte donatorn några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet eller vice versa. Uppgifter om donatorn sparas i en särskild journal som arkiveras i minst 70 år.

Finns det forskning om donatorbarn och hur de mår?

Ofta har paret funderingar kring det faktum att ett barn som föds med hjälp av en donator inte har en genetisk koppling till båda föräldrarna. Genom att läsa om andra pars erfarenheter från donation, kan det vara lättare att fatta ett beslut. Studier visar att det är viktigt för barnet att tidigt få reda på sitt ursprung och att föräldrarna/föräldern själva berättar det.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta mer:

Merete Forssberg Madshus, marknadschef Liviogruppen

telefon 070-787 78 84, [email protected]

Livio är Nordens ledande aktör inom reproduktiv hälsa och fertilitetsbehandlingar. Vi genomför ca 8 500 IVF-behandlingar per år på nio kliniker i Sverige, Norge och på Island. I koncernen finns även Livio Egg and Sperm Bank samt vårt eget forskningsbolag. Vår samlade kompetens och resurser ger oss möjlighet att ligga i absolut framkant och erbjuda de senaste beprövade behandlingsmetoderna och den modernaste tekniken som finns tillgänglig. Vi arbetar alltid utifrån den enskilda patientens unika förutsättningar. Besök oss gärna på www.livio.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.