Patent för Klarias Sumatriptan Alginat Film att beviljas i Mexiko

| 11 januari, 2022 | 0 kommentarer

Klaria har fått besked om att patentet för dess Sumatriptan Alginate Film kommer att beviljas i Mexiko. Beviljandet av patentet i Mexico utökar den geografiska täckningen av Klarias patentskydd i den viktiga nord amerikanska marknaden, med patentskyddad exklusivitet fram till 2037.

UPPSALA, 11 januari, 2021. En viktig del av Klarias strategi för immateriella rättigheter är så kallade kombinationspatent. Dessa patent är specifika för kombinationen av den aktiva substansen med alginatfilmen. Godkännandet av kombinationspatentet med Sumatriptan Alginatfilm som nu har beviljats ​​i Mexiko utgör ytterligare ett bevis för styrkan i denna strategi. Tillsammans med det patentgodkännande i USA som Klaria emottog i 2021, utökar det mexikanska patentgodkännandet Klarias patentskydd på den viktiga nordamerikanska marknaden.

Jesper Wiklund, VD Klaria sade ”Detta godkännande är en fortsättning av framgången vi redan har sett med vår kombinationspatentstrategi.  Klaria stärker härigenom patentegendomen och förlänger bredden och livslängden för det immateriella skyddet för våra produkter. Sumatriptan Alginatfilm patentskyddas nu av två separata och oberoende patent i Mexiko och perioden med patentskyddad exklusivitet kommer att vara fram till 2037.”

Om Klarias Sumatriptan Alginatfilm (KL-00119):  KL-00119 är en alginatbaserad oral transmukosal film. KL-00119 är den första orala transmukosala migränprodukten och utformas för att erbjuda betydande fördelar jämfört med samtliga akuta migränbehandlingar som finns tillgängliga på marknaden idag, framförallt för patienter som lider av migräninducerat illamående och kräkningar.   KL-00119 är dessutom särskilt lämpad för behandling av migrän hos barn.   KL-00119 är en unik molekylär formulering av det aktiva antimigränläkemedlet sumatriptan.  KL-00119-filmen gör sumatriptan tillgänglig via munslemhinnans yta på ett unikt sätt, vilket möjliggör snabbt och repeterbart upptag med lägsta möjliga påverkan på patienten.  Den bakomliggande alginatfilmen samt filmer innehållande sumatriptan täcks av ett omfattande immateriellt skydd, vilket säkerställer en förlängd marknadsexklusivitet.  De unika egenskaperna och potentialen hos KL-00119 har bekräftats genom erhållande av finansiering via EUs innovationsprogram Horizon 2020 under 2018. (Grant 8296159). 

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
([email protected], 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *