Prebona ingår återförsäljaravtal med Ravago i Turkiet

| 14 juli, 2021 | 0 kommentarer

Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget tecknat ett återförsäljaravtal med Ravago Chemicals Turkey avseende stora delar av Prebonas produktsortiment. Fokus kommer att ligga på Prebonas antimikrobiella produkter samt odöreliminerande produkter Prebona Disinfect, Prebona Protect samt Prebona OdorControl.

Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med Ravago Chemicals Turkey avser distribution i Turkiet samt mot tillverkande företag i Turkiet som säljer eller utför uppdragsproduktion för den globala marknaden. Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja Prebonas produkter samt distribuera produkter till kunder i Turkiet. Avtalet löper initialt under tre år.

Ravago Chemicals Turkey ingår i den belgiska Ravago Group med en omsättning på ca 60 miljarder kronor samt ca 7000 anställda i fler än 55 länder. Ravago har lång erfarenhet av att arbeta mot en rad industrier såsom ytbehandlingar, konstruktion och inom textil-industrin och har ett brett och väletablerat kontaktnät inom relevanta områden.

Avtalet är ett viktigt strategiskt steg i målsättningen att bredda och expandera Prebonas internationella försäljningssamarbeten. Samarbetet bedöms skapa långsiktiga och stabila intäkter för Prebona.

-Det är oerhört glädjande att påbörja ett samarbete med Ravago Chemicals. Vi hoppas kunna bredda samarbetet bland flera bolag inom den globalt verksamma Ravago Group. Bolaget beräknas bli en viktig strategisk partner för Prebona avseende att etablera och saluföra Prebonas produkter i Turkiet, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Min bedömning är att försäljningen i Turkiet borde kunna komma igång under senare delen av 2021 men framförallt under 2022. Det faktum att bolaget redan är väletablerat på den turkiska marknaden mot kunder där Prebonas produkter passar väl in stärker vår tilltro till ett framgångsrikt samarbete, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: [email protected]

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan insiderinformation som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.