RANDVIKEN FASTIGHETER AB (PUBL) HAR ERHÅLLIT PRELIMINÄRT GODKÄNNANDE FRÅN NASDAQ AVSEENDE LISTBYTE TILL NASDAQ FIRST NORTH PREMIER GROWTH MARKET

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) har idag erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Förutsatt att Randviken formellt ansöker om godkännande, vid tidpunkten för ansökan uppfyller sedvanliga villkor och slutligt godkänns av Nasdaq bedöms listbytet kunna genomföras i mitten av december 2021.

Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att ett byte av handelsplats för Randvikens aktier till Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt steg i Randvikens utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och underlätta för institutionella investerare att bli aktieägare. Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion. Förutsatt att Randviken erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i Randviken att handlas med oförändrat kortnamn RFAST och ISIN kod SE0016128169. Aktieägarna i Randviken kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Rådgivare

Randviken har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Redeye AB som certified adviser.

Stockholm den 25 november 2021

Randviken Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD

Telefon: +46 702 76 88 89

[email protected]

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *