Region Stockholm kan få stora skadestånd för dyra läkemedel

| 18 juli, 2021 | 0 kommentarer

Efter att EU dömt ut konkurrensskadeavgifter för konstlat höga läkemedelspriser, har Region Stockholm möjlighet att begära skadestånd av läkemedelsföretag. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen väntas nu få i uppdrag att utreda om regionen ska begära sådant skadestånd. Den brittiska advokatbyrån Hausfeld har erbjudit regionen möjligheten att driva en process kring överdebiteringen.

– Kartellbildning för att pungslå vården och i förlängningen patienterna på pengar är förkastligt. Bekämpande av läkemedelskarteller är ett av de främsta exemplen på EU:s arbete för fri handel som gynnar skattebetalare och medborgare i Europa, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Vi överväger nu om Region Stockholm ska söka skadestånd från läkemedelsföretag som genom konkurrenshämmande samarbete hållit uppe priserna på läkemedel, till exempel efter att patent löpt ut. Det är en avvägning av möjligheten till ekonomisk ersättning kontra risken att få betala rättegångskostnader. Mitt mål är att vi ska få bästa möjliga utdelning för stockholmarna – vad ger oss mest pengar att använda till hälso- och sjukvården helt enkelt, säger Anna Starbrink (L).

Bakgrund: Läkemedelskarteller

Inom EU har tillverkare och leverantörer inom läkemedelsindustrin slutit olika typer av konkurrenshämmande överenskommelser i syfte att hålla uppe priserna, exempelvis efter att patent löpt ut. Kommissionen har i ett flertal fall dömt ut stora konkurrensskadeavgifter med anledning av dessa överenskommelser. Denna avgift, som liknar den svenska Konkurrensverket kan besluta om, är en sanktion för det regelbrott som begåtts. För att själv få eventuell ersättning behöver en skadelidande part föra en egen skadeståndsprocess. 

Den advokatbyrå (Hausfeld & Co LLP) som Region Stockholm överväger att anlita får endast betalt om man når framgång, men andra kostnader kan uppkomma liksom risken att betala rättegångskostnader eller en försäkringspremie mot sådana, vid förlorad process.

Fyra fall där EU-kommissionen utfärdat konkurrensskadeavgifter kan bli aktuella:

Teva/Cephalon Case. Kommissionen beslutade 2020-11-26 om böter för Teva och Cephalon för att försena inträde av generika på marknaden, gällande läkemedlet Modafinil.
 
Servier Case. EU-domstolen konstaterade i december 2018 att Servier och fem generikatillverkare hade försenat marknadsinträde för generiskt Perindopril och förhindrat konkurrens bland annat genom ett avtal om patentuppgörelse med flera generikatillverkare. 
 
Lundbeck Case. År 2013 fann kommissionen att flera bolag i Lundbecksgruppen hade avtal med fyra generikatillverkare som bröt mot konkurrensreglerna då de ingått avtal om att inte sälja generiskt Citalopram. Kommissionens beslut överklagades och General Court fann i dom 2016 att Kommissionens beslut skulle stå fast. Lundbeck överklagade domen till Court of Justice som nyligen avgjort ärendet genom att avslå överklagandet, vilket medför att Kommissionens beslut står fast.
 
Aspen Case. Kommissionens utredning mot Aspen för missbruk av dominerande ställning. Utredning omfattade överprissättning av cancerläkemedel. (Alkeran Intravenous, Alkeran Oral, Purinethol, Leukeran, Lanvis and Myleran).

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, [email protected]

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *