SHT Smart High-Tech: Prototyporder från Huawei – leverantör av 5G telekomutrustning och konsumentelektronik

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

SHT har fått en prototyporder för SHT GT-TIM serie från Huawei Technologies Co. Ltd som är en världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik.

Orderstorleken är 500 enheter och används till att utvärdera produkten för kundens applikationer i dess produktportfölj och ordervärdet uppgår till cirka 100 TSEK. Köpet av produkten sker genom en tredjepartleverantör som bistår med inköpet men där slutkunden är i direkt diskussion med SHT och specificerar kravspecifikation och får slutprodukten. All tekniskt och kommersiell diskussion har skett med slutkunden Huawei Technologies Co Ltd med huvudkontor i Shenzhen, Kina.
”Detta är ett stort steg för SHT att leverera en kundanpassad prototyp till en världsledande kund som Huawei. Det stärker vår bild av att SHTs produkter är väldigt tekniskt intressant och står ut i konkurrensen med andra termiska kylmaterial för elektronik i marknaden.” säger VD Thien Laubeck.

SHT har genom den patenterade produkten SHT GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin G-TIM produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR/Communication

Martin Palmqvist

+46 73 59 99 940

[email protected]

VD Thien Laubeck

+46 73 98 88 496

[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.