Connect with us

Marknadsnyheter

Sju svenska kommuner i EUs storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030

Published

on

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Det är de svenska kommuner som nu blir en del av EUs mission om klimatneutrala städer 2030 – Cities Mission. Totalt har 100 städer av 377 sökande valts ut. 

– Det är otroligt och helt fantastiskt att så många av “våra” städer kom med! Det kommer att ge än mer energi och nya erfarenheter och lärdomar för att snabba på klimatomställningen i alla Sveriges kommuner, säger Olga Kordas, Viable Cities programchef.
I höstas öppnade EU-kommissionen för ansökningar från alla europeiska städer som vill medverka i missionen 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Från Sverige sökte 13 kommuner, som alla är med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Nu är det klart att sju av dem har valts ut. Malmö stad är en av dem.
– I Malmö har vi jobbat länge med hållbar stadsutveckling och vi har en tydlig ambition att ligga i framkant i klimatomställningen. Den senaste IPCC-rapporten visar att städer spelar en helt avgörande roll för att världen ska lyckas. Att vi nu är en av de utpekade städerna i EU gör mig både stolt och glad, men framför allt ger det oss kraft att fortsätta driva på utvecklingen ytterligare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Städerna i EUs Cities Mission ska agera föregångare så att alla Europas städer fortare kan ställa om till att bli bli klimatneutrala. Dessa föregångare ska ta modiga och konkreta steg som verkligen knäcker utsläppskurvorna och samtidigt bidrar till ett mer hållbart och inkluderande samhälle. En europeisk version av klimatkontrakt för städer, inspirerat  av Klimatkontrakt 2030 som utvecklats i Sverige, kommer att vara ett av verktygen. 
– Det är ett kvitto på det innovativa klimatarbete som Helsingborgs stad driver och på att vårt offensiva arbete med H22 är helt rätt, vilket har spelat stor roll för att vi har valts ut. För att bli klimatneutrala redan år 2030 krävs starka innovationspartnerskap. Att nu vara med i den här EU-satsningen öppnar upp massor med europeiska möjligheter för Helsingborg och Helsingborgs aktörer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.
Viable Cities vice ordförande Anders Wijkman betonar städernas betydelse för klimatomställningen.
– Städerna svarar för 70 procent av klimatutsläppen och är därför helt centrala aktörer i klimatarbetet. Roligt att ett antal städer i Sverige valts ut. Det blir ett spännande arbete att lära av varandra. Samtidigt ska vi inte underskatta utmaningarna. Att göra städer klimatneutrala är nödvändigt men samtidigt jungfrulig mark. Ingen har gjort detta förut, säger Anders Wijkman.
Energimyndigheten är en av de fem myndigheter som arbetar för klimatomställningen genom Viable Cities Klimatkontrakt 2030. Energimyndigheten har också huvudansvar för Viable Cities som strategiskt innovationsprogram.
– Klimatomställningen kräver samspel mellan alla nivåer i samhället. Genom EUs Cities Mission når vi en ny nivå och kan öka takten i arbetet för ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle, både i Sverige genom Klimatkontrakt 2030 – som samskapas av Energimyndigheten, fyra andra myndigheter, Viable Cities och 23 svenska kommuner – och med dagens EU-satsning även i hela Europa, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.
Innovationsmyndigheten Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att bidra till hållbar tillväxt.
– EUs Cities Mission är en konkret och kraftfull mobilisering för klimatneutrala städer 2030 i hela Europa. Vinnova främjar Sveriges medverkan i EUs Horisont Europa och det är glädjande att se att Viable Cities och svenska städer är aktiva och starka parter i programmets fortsatta arbete, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.
Den 13 juni samlas de utvalda städerna för en gemensam kick-off i Bryssel. Som stöd för genomförandet av Cities Mission finns samarbetsplattformen NetZeroCities som samlar experter och praktiker från hela Europa, inklusive från Viable Cities och svenska städer. Många olika insatser planeras för att underlätta erfarenhetsutbyte och lärande mellan städerna. Samtidigt kommer de städer som sökt men inte valts ut att erbjudas andra möjligheter att medverka i satsningen.

•••

Kontakt Viable Cities: Anna-Lena Ekenryd, [email protected], 0733-468 436

•••

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030. viablecities.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Published

on

By

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.  

Över 150 länder har samlats för att delta på det första förhandlingsmötet om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar. Uppmaningen från länderna var tydlig – för att få ett slut på plastföroreningarna behöver vi ett globalt avtal som omfattar hela plastens livscykel. Bland annat diskuterades avtalets övergripande mål och vilka åtaganden avtalet kan komma att omfatta.  

– Utan effektiva åtgärder förutspås den globala plastproduktionen tredubblas till 2060 och stora mängder av plasten hamnar i vår miljö och hav. Att reglera plastföroreningar på global nivå är därför ett viktigt steg som kan bidra till klimatomställningen, samt skydda haven, miljön och den biologiska mångfalden, säger klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Intresset från näringslivet, miljöorganisationer och forskarsamhället var stort. Inför mötet genomfördes också ett endagsmöte med dessa aktörer. Rundabordssamtal hölls för att medlemsländer och aktörer skulle kunna utbyta erfarenheter och lärdomar från varandra.     

Sverige deltog i förhandlingarna som EU-ordförande och har drivit EU:s position och prioriteringar på mötet. Detta var det första av fem planerade förhandlingsmöten. Nästa internationella förhandlingsmöte ska hållas i Frankrike under våren 2023.     

För mer information, kontakta:
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari
Tel. 070-250 59 40

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

A-kassornas system är fortsatt stängda

Published

on

By

A-kassornas system som stängdes under fredagen är fortsatt stängda över helgen. Utredning och analys av den säkerhetsrelaterade incident som upptäcktes tidigare i veckan fortsätter i oförminskat tempo.

– Vi fortsätter arbetet med att utreda och ta reda på incidentens omfattning, vad som har hänt, hur och varför. Stängningen av systemen har gjorts för att i allra största utsträckning minimera risken för konsekvenser och skador på systemen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Planen är att kunna öppna a-kassornas system igen så fort som möjligt för att bland annat säkerställa kommande utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB slutför överenskommelsen för Kusile-projektet

Published

on

By

  • Överenskommelsen på 327 miljoner USD har tidigare kommunicerats och redovisats i ABB:s finansiella rapport för tredje kvartalet 2022

ABB har nått en slutgiltig överenskommelse med riksåklagaren i Sydafrika, United States Department of Justice, United States Securities and Exchange Commission och Office of the Attorney General of Switzerland kopplat till det gamla Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. ABB hoppas kunna nå en slutgiltig överenskommelse med tyska myndigheter inom kort.

Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner USD. Den har tidigare redovisats i ABB:s finansiella resultat för tredje kvartalet 2022 och inkluderar den förväntade exponeringen i den tyska processen. Motsvarande negativa kassaflödeseffekt förväntas delas upp med cirka tre fjärdedelar under fjärde kvartalet 2022 och resten under första kvartalet 2023.

ABB:s VD Björn Rosengren: ”Vi tar Kusile-ärendet på största allvar. Sedan det uppmärksammades har ABB samarbetat fullt ut med alla myndigheter och lagt ner mycket tid och ansträngning för att förhindra att något liknande händer igen – inklusive lansering av en ny uppförandekod, utbildning av anställda och implementering av ett förbättrat kontrollsystem. Vi har en tydlig nolltolerans för oetiskt beteende inom vårt företag.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat
2 december 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.