Skandinavisk industri och ESS möts om forskning för ökad tillväxt

| 17 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Sverige och Skandinavien kan dra stor nytta av etableringen av den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Därför står ABB värd för ett möte i Västerås idag, där ett trettiotal forskningschefer från svensk och dansk industri tillsammans diskuterar vilka möjligheter som uppstår med ESS och hur bäst maximera nyttan för att stärka industrins konkurrenskraft.

Mikael Dahlgren Research Director ABB Sweden Helmut Schober Director General ESS Johan Sderstrm Head of EMEA Hitachi Energy

Foto: Roger Eriksson/ESS

Vi på ABB är väldigt glada och stolta över att samla så många viktiga intressenter för industriell forskning och utveckling i Sverige och Danmark för ESS Innovation Day och visa upp vårt världsledande forskningscenter i Västerås, säger Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB Sverige. Forskning och innovation lägger grunden för industrins konkurrenskraft och är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Mötet idag skapar möjligheter till att koordinera våra behov och se hur vi kan arbeta tillsammans, både industrier emellan samt mellan näringsliv, stat och akademi.

På ESS kommer forskare från universitet och industri att kunna studera prover ner på atom- och molekylnivå. Det innebär bland annat att det blir möjligt att se hur ett specifikt material är uppbyggt och hur det förändras när det utsätts för stora temperaturförändringar eller högt tryck. Med hjälp av neutroner, en oladdad partikel som finns i atomkärnan, kan forskarna se väte och andra lätta ämnen och därigenom lättare utveckla material till bland annat energieffektivare batterier och bättre mediciner, eller förstå varför vissa ämnen bryts ner med tiden, men inte andra.

ESS kommer att ge enastående möjligheter för industrin, både för grundforskning och mer tillämpad materialforskning, och då speciellt inom områden där spjutspetsbolag har stora intressen, säger Johan Söderström, Europachef på Hitachi Energy och medlem i ESS Executive Advisory Board. Innovation kräver ständigt bättre verktyg, mät- och analysmetoder. Vi ser att ESS kommer att leverera just detta och öppna vägen för framtidens innovativa lösningar.

ESS är en internationell anläggning som har 13 medlemsländer, med Sverige och Danmark som värdländer. De båda värdländerna har tagit fram nationella strategier för forskningsanläggningen för att få bästa möjliga utväxling av de investeringar som görs. För industrin kan ESS leda till såväl tekniklyft och kompetensutveckling som till fler affärer. Mötet i Västerås är en del i arbetet med att involvera och intressera de aktörer som i slutändan ska realisera forskningen i nya produkter och tjänster.

ESS kommer att tillhandahålla unika verktyg med oöverträffad prestanda för att ge nya insikter i materialegenskaper och materialbearbetning, säger Helmut Schober, ESS Director General. Vi behöver se till att dessa verktyg används för att lösa vår tids stora utmaningar, så att samhället genom såväl industri som akademi fullt ut kan dra nytta av denna forskningsanläggning i världsklass. Därför är det viktigt för oss att träffa företrädare för industrin och tillsammans diskutera hur vi kan möta deras behov.

ABB:s Corporate Research Center i Västerås är en av koncernens största centrala forskningsenheter, där 100 forskare från mer än 30 länder bedriver forskning för alla affärsområden.

Mer information:
Julia Öberg, ESS Press Officer,  +46 (0)721 79 23 11, [email protected]
Christine Gunnarsson, Presschef ABB Sverige, +46 21 32 32 32, [email protected]

Om ESS
European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, som byggs i Lund. ESS kommer att öppna vägen för banbrytande forskningsgenombrott inom material, energi, hälsa och miljö, och bidra till att lösa en del av vår tids stora samhällsutmaningar. Varje år kommer tusentals forskare från hela världen att besöka ESS för att ta del av anläggningens unika forskningsmöjligheter inom materialforskning och life science. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som har 13 medlemsländer från hela Europa. ess.eu

Om  ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.
abb.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.