Skånska Energi miljöcertifierat enligt ny standard

| 15 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 15, 2017 12:00 CET

Skånska Energi AB har varit miljöcertifierat sedan år 2000 och efter en uppgraderingsrevision i oktober är nu Skånska Energi-koncernen certifierad enligt den nya miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. 

”Certifikatet är ett kvitto på att vi har ett fungerande miljöledningssystem i vår verksamhet. Miljö och klimatfrågan är central i vår affärsidé och miljöledningssystemet är ett konkret verktyg för ett effektivt och långsiktigt miljöarbete”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

Genom miljöledningssystemet ISO 14001:2015 tar Skånska Energi ett bredare strategiskt grepp över miljöarbetet. Systemet medger ger ökad kontroll över de resurser som förbrukas och över annan miljöpåverkan i värdekedjan som verksamheten ger upphov till.

Miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. 2015 års utgåva av ISO 14001 har tydligare krav på faktiska

miljöeffekter med ökat fokus på omvärldsfaktorer, intressenter och konkurrenter samt ledningens engagemang. För certifieringen av Skånska Energi AB har certifieringsorganet Intertek anlitats.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig

Tel: 046-507 95

E-post:
c[email protected]

Kort om Skånska Energi AB

Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *