Sparbankerna har nöjdast kunder i år igen

| 19 september, 2022 | 0 kommentarer

Privat- och företagskunder har fått tycka till om sina banker och åter igen hamnar Sparbankerna på förstaplats med nöjdast kunder. Detta framgår av Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning Bank 2022.

Ett krig i vårt närområde har kastat in Europa i en ny kris. Den ekonomiska och politiska instabilitet som följt har påtagligt påverkat företag och människor på ett annat sätt än under pandemin. I undersökningen konstateras att både privatkunder och företagskunder blivit mer kravställande och mindre nöjda. En ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet, stabilitet och pålitlighet. Därför backar framför allt nischbankerna i årets undersökning.

– Det är glädjande att se att Sparbankerna åter igen har Sveriges nöjdaste kunder. Det är ett kvitto på vårt kundnära arbete och på vår starka lokala förankring, säger Björn Elfstrand VD för Sparbankernas Riksförbund.

En trend som pågått några år är att privata bankkunder i större utsträckning hanterar alla sina bankärenden själva. Detta betyder att de digitala tjänsterna måste fungera bättre och bättre och vara tillgängliga dygnet runt.

En annan tydlig trend som förstärkts under året är att digitaliseringen har svårt att ersätta det fysiska bankmötet, framför allt inom företagssegmentet, där en betydligt lägre andel av kunderna ser att digitala tjänster kommer att kunna ersätta personliga kontakter och fysiska möten.

– En av anledningarna till att Sparbankerna får högst betyg kan vara för att vi fortfarande är väldigt närvarande lokalt med kontor, rådgivning, kontanter och annan personlig service i alla 58 Sparbanker med över 180 kontor.

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna är att Sparbankerna är lokala banker där pengarna ska stanna i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som vill bo och driva sin verksamhet i bankens område.

Över 80 % av Sparbankernas kunder har svarat att det är viktigt för mig som kund att delar av min banks vinst investeras i olika samhällsområden och att Sparbanken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt.

– Förra året delade Sparbankerna ut över 800 miljoner kronor till lokala föreningar, organisationer och initiativ som gjorde det bättre att bo på en ort där det finns en Sparbank.

För mer information:

Annika Helg
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
[email protected]

 
Johanna Tömmervik
Marknad- och kommunikationschef, Sparbanken Rekarne
016-15 81 21
[email protected]

Sparbanken Rekarne är en lokal bank, verksam i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Banken ägs till hälften av den lokala Sparbanksstiftelsen Rekarne, den andra halvan ägs av Swedbank. Sedan 1996 har banken och stiftelsen tillsammans satsat över 300 miljoner kronor på lokal utveckling.

Vi är marknadsledande i vårt marknadsområde Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. Vår målsättning är att bidra till hållbara kommuner och ett starkt näringsliv.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.