Specialfastigheters delårsrapport: Stabil utveckling med resurser för ytterligare tillväxt

| 17 april, 2018 | 0 kommentarer

ti, apr 17, 2018 10:44 CET

Kvartalets resultat om 230 Mkr har ökat jämfört med förra årets resultat för första kvartalet (182) Mkr, och ökade hyresintäkter om 512 Mkr (476 Mkr) leder till förbättrat driftöverskott.

Periodens resultat ökade främst på grund av högre hyresintäkter samt att de negativa orealiserade värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter och finansiella instrument har varit lägre. Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 25 178 (25 002) Mkr och beror till stor del på investeringar, förvärv samt omförhandlade hyresavtal.

– Vårt stabila resultat ger oss förutsättningar för ytterligare tillväxt. För de kommande fem åren planerar vi för investeringar som överstiger en miljard kronor om året, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Ambitiösare utsläppsmål – minska med 75 %
Klimatfrågan är en ödesfråga för världen och det blir alltmer bråttom att hejda temperaturökningsprocessen. Specialfastigheter ska som statligt bolag vara ett föredöme inom hållbart företagande och vi har därför beslutat att ändra vårt klimatmål så att vi till 2030 (med basår 2012) ska minska våra koldioxidutsläpp med 75 %. Det är ett mycket ambitiöst mål men vi är fast beslutna om att vi ska klara det.

Säker uppgiftshantering
Snart träder den nya lagen om hantering av personuppgifter ikraft och vi förbereder oss för fullt för att leva upp till kraven i den kommande Dataskyddsförordningen. Samtliga medarbetare ska därför genomgå en interaktiv utbildning innan lagen börjar gälla.

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel 010-788 62 11

Åsa Hedenberg, vd, tel 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 25 miljarder kronor. Vi har drygt 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *