Stämmokommuniké från extra bolagsstämma den 11 november 2021 i Sivers Semiconductors AB (publ)

| 11 november, 2021 | 0 kommentarer

Sivers Semiconductors AB (publ) har den 11 november 2021 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Med anledning av Bolagets förvärv av MixComm, Inc. (”MixComm”) beslutade bolags­stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om (i) apportemission av högst 39 405 594 stamaktier mot vederlag i form av aktier i MixComm samt (ii), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kvittningsemission om högst 6 993 007 stamaktier för erläggande av prestationsbaserad ersättning med anledning av förvärvet av MixComm. Teckningskursen för stamaktier ska baseras på tio dagars volymvägd genomsnittskurs för Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm före ingåendet av förvärvsavtalet den 14 oktober 2021. 

Bolagsstämman beslutade att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att utse Todd Thomson till ny styrelseledamot i Bolaget intill slutet av nästa årsstämma samt att inget arvode skulle utgå till Todd Thomson.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

 

 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *