Statistik ur föreningsregistret: Ifjol registrerades över 400 fler nya föreningar än året innan

| 23 januari, 2022 | 0 kommentarer

År 2021 registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) 2 168 nya föreningar. Det är 467 fler än året innan då 1 689 nya föreningar registrerades.

Sammanlagt omfattar registret 107 898 föreningar och handelskamrar.

 

Se vår statistik över registrerade nya föreningar 2017–2021: https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/statistik/registreradenyaforeningarochreligionssamfund.html

 

Registrerade nya föreningar och religionssamfund huvudklassvis 3 januari 2022

 

 • Föreningar inom kultur 614
 • Idrotts- och motionsföreningar 488
 • Fritidsföreningar 275
 • Föreningar inom social- och hälsovård 224
 • Övriga föreningar 193
 • Föreningar med anknytning till yrke och näring 137
 • Politiska föreningar 128
 • Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning 45
 • Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer 34

 

Statistik ur föreningsregistret

 

PRS publicerar följande statistik ur föreningsregistret:

 

 • antal föreningar och religionssamfund
 • inkomna ärenden till föreningsregistret och till registret över religionssamfund
 • avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
 • registrerade nya föreningar och religionssamfund
 • användning av e-tjänster (i procent) i föreningsregistret.

 

Gå till statistiken: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja.html

 

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningens stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är också möjligt att anmäla samtliga medlemmar i föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret: https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterin_esittely.html

 

Ytterligare information:

Jouko Koitto

Ledande jurist

Patent- och registerstyrelsen

Tfn mån–fre 050 4521 673

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.