Möjlighet att investera i en snabbväxande nisch-aktör inom digital hälsa

| 23 januari, 2022 | 0 kommentarer

Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik som grundades år 2009, vilka tillhandahåller platsoberoende, digital och evidensbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT)-behandling mot sömnsvårigheter. Detta möjliggörs genom Learning to Sleeps mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är registrerad hos Läkemedelsverket samt CE-märkt. Behandlingen erbjuds genom Doktor.se Norra Djurgårdsstaden AB (”Vårdcentral Doktor.se Norra Djurgården”) och ingår således i Region Stockholms vårdavtal. Sedan utgången av sommaren 2021 är Bolaget också uppkopplat mot Region Stockholms journalsystem som en underleverantör till Vårdcentral Doktor.se Norra Djurgården, vilket avsevärt underlättar administration samt synliggör Bolaget mot samtliga vårdenheter i Stockholm och på Gotland. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden men har ett pågående pilotprojekt i Storbritannien i förberedelse inför en mer omfattande marknadslansering under första halvåret år 2022.
 
Genom pågående nyemission, om ca 11 MSEK, är det Learning to Sleeps ambition att fortsätta exekvera på Bolagets tillväxtplan för den svenska marknaden, och därutöver stärka Bolagets rörelsekapital inför en internationell expansion samt vidare investera i Learning to Sleeps plattform för att anpassa teknologin för en internationalisering.
 

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar
 
”Genom att skala upp försäljningen på den svenska marknaden, samt expandera verksamheten internationellt, förväntas Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som ett naturligt val för digital sömnbehandling. Learning to Sleep står nu i startgroparna för en intensiv tillväxtperiod och med en påfylld kassa via pågående noteringsemission är det Bolagets avsikt att utveckla affärsmodellen till en prenumerationsbaserad intäktsmodell, vilket förväntas bidra till en högre skalbarhet, ökade marginaler och förutsägbara kassaflöden. Genom en stark prognostiserad tillväxt, estimeras en nettoomsättning om 17,4 MSEK år 2023, och med en tillämpad P/S-multipel om 5,9x, härleds ett nuvärde per aktie om 7,9 kr i ett Base scenario”
 

Tre anledningar till att investera

  1. Bolagets kliniskt bevisade KBT-behandling utgör ett konkurrenskraftigt, biverkningsfritt substitut till beroendeframkallande sömnpiller.
  2. Den skalbara affärsmodellen är anpassningsbar till olika sjukvårdssystem, vilket underlättar en internationell expansion.
  3. Kapitaliserar på en global marknad i hög tillväxt

Läs mer om Learning to Sleep och IPOn här

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.