Stefan Löfven blir styrelseledamot i Stiftelsen Harald Edelstam

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Stiftelsen Harald Edelstam utser förre statsministern Stefan Löfven till styrelseledamot. Det är en politiskt och religiöst obunden organisation, som arbetar med internationellt påverkansarbete för att försvara mänskliga rättigheter. Stiftelsen delar också vartannat år ut Edelstampriset för exceptionella insatser och stort civilkurage inom försvaret av mänskliga rättigheter i Harald Edelstams namn och anda.

Bildtext: Från höger, Caroline Edelstam, barnbarn till Harald Edelstam och ordförande i Stiftelsen Harald Edelstam, Stefan Löfven, styrelseledamot i Stiftelsen Harald Edelstam och ambassadör Harald Edelstam.

Jag ser fram emot att få bidra till att öka uppmärksamheten för det stora civilkurage och mod som så många människor runt om världen visar. De kämpar med stor risk för sitt eget liv och säkerhet för att försvara andras rättigheter och det känns viktigt att stötta dem genom stiftelsens arbete i Harald Edelstams anda, säger Stefan Löfven, ledamot i Stiftelsen Harald Edelstam.

Civilkurage viktigare i hårdare samhälle
Stefan Löfven har för närvarande ordförandeskapet i FN:s hög-nivåkommission ”Vår gemensamma agenda” tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf, tidigare president i Liberia. Vidare tillträder han som ordförande i SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute i juni i år. Löfven har tidigare varit ledamot i Stiftelsen Harald Edelstam från 2012 fram tills han blev statsminister 2014.

Vi är mycket hedrade att Stefan Löfven väljer att återvända till stiftelsens arbete. Vi har en stor uppgift framför oss att verka för att bevara människors värdighet och rättigheter och jag värdesätter mycket hans erfarenhet av ledarskap i ett internationellt högpolitiskt klimat där vi ofta arbetar. Särskilt i dessa tider krävs det stort mod och civilkurage när demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter kränks å det grövsta, säger Caroline Edelstam, ordförande i Stiftelsen Harald Edelstam.

Styrelse
I stiftelsens styrelse ingår sedan tidigare Caroline Edelstam, medgrundare och ordförande, Lise Bergh (vice ordförande), tidigare generalsekreterare för Amnesty Sverige och tidigare ordförande i Rädda barnen, Paul Rusesabagina, känd människorättskämpe från folkmordet i Rwanda, ambassadör Hans Corell, tidigare hovrättsråd och FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, Juan E. Méndez, FN:s tidigare specialrapportör för tortyr, dr Brian Palmer, socialantroprolog som undervisar i civilkurage vid bland annat universitetet i Uppsala, ambassadör Karl-Erik Norrman, generalsekreterare för Europas kulturparlament samt Lennart Aspegren (LL.D.h.c) tidigare hovrättsråd och i sin ställning som undergeneralsekreterare i FN var ordinarie domare i Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (ICTR).

– Genom Stefan Löfvens gedigna internationella erfarenhet vill vi stärka arbetet med att stötta personer i utsatta situationer och öka vikten av civilkurage i samhället. Vi hoppas också kunna uppmärksamma ännu fler modiga människorättsförsvarare, aktivister och visselblåsare runtom i världen för deras stora civilkurage, säger Caroline Edelstam, ordförande i Stiftelsen Harald Edelstam.

Den svenska diplomaten Harald Edelstam (1913-1989) är internationellt känd för att ha räddat livet på ett stort antal människor efter Augusto Pinochets militärkupp i Chile 1973. Edelstam, även kallad Svarta Nejlikan, är också känd för att under andra världskriget ha räddat livet på ett hundratal norska motståndsmän och judar i det naziockuperade Norge. Många andra människor i andra länder där han var verksam har också honom att tacka för sina liv. Stiftelsen Harald Edelstam administrerar också Edelstampriset som delas ut för exceptionella insatser och stort civilkurage i försvarandet av de mänskliga rättigheterna.

Löfven var statsminister i Sverige från oktober 2014 till november 2021 och partiledare för Socialdemokraterna mellan 2012 och 2021. Han har en mångårig erfarenhet från IF Metall som internationell sekreterare och som ordförande från 2006 till 2012. Löfven har flertalet styrelseuppdrag bakom sig såsom LO 2006-2012, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2010-2012, Olof Palmes Internationella Center 2002-2006 och som vice ordförande för Exportrådet 2004-2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Caroline Edelstam, medgrundare av och ordförande i Stiftelsen Harald Edelstam
Tel: +46 (0)706 98 72 23, e-post: [email protected]
Webb: www.edelstamprize.org / www.edelstam.org

The Edelstam Foundation
Stiftelsen Harald Edelstam (Edelstam Foundation) administrerar Edelstampriset som delas ut för exceptionella insatser och stort civilkurage i försvarandet av de mänskliga rättigheterna. Vidare uppmuntrar stiftelsen till civilkurage i ambassadör Harald Edelstams anda och arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete, utbildning och information, forskning och observation inom försvarandet av mänskliga rättigheter.

Stiftelsen Harald Edelstam står för en humanistisk livssyn som grundar sig i de värderingar och principer som i huvudsak kommer till uttryck i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948, tillsammans med efterföljande konventioner och annan gällande folkrätt. Stiftelsen är en politiskt och religiöst oberoende organisation.

Styrelsen
Caroline Edelstam är medgrundare och ordförande, Lise Bergh (vice-ordförande), tidigare generalsekreterare för Amnesty Sverige och tidigare ordförande i Rädda barnen, Paul Rusesabagina, känd människorättskämpe från folkmordet i Rwanda som bidrog till att rädda mer än 1200 liv när han öppnade upp hotellet där han arbetade för att ta emot flyktingar, mannen vars historia ligger till grund för filmen ”Hotel Rwanda”. Han kidnappades i augusti 2020 av president Kagame’s regering och är fortfarande fängslad på falska anklagelser. Vidare, Stefan Löfven, medordförande för FN:s hög-nivåkommission ”Vår gemensamma agenda” och tidigare Sveriges statsminister, ambassadör Hans Corell, tidigare hovrättsråd och FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, Juan E. Méndez, FN:s tidigare specialrapportör för tortyr, dr. Brian Palmer, socialantroprolog som undervisar i civilkurage vid bland annat universitetet i Uppsala, tidigare innehade han Torgny Segerstedt gästprofessur vid Göteborgs Universitet och har tidigare undervisat vid Harvard University, och ambassadör Karl-Erik Norrman, generalsekreterare för Europas kulturparlament, samt Lennart Aspegren (LL.D.h.c) tidigare hovrättsråd och i sin ställning som undergeneralsekreterare i FN 1995–2000 var ordinarie domare i Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (ICTR). Lennart Aspegren var en av tre domare i Akayesumålet, den första rättegången någonsin där någon dömts för folkmord. Akayesu-domen bröt också ny mark då våldtäkt ansågs utgöra del av folkmordet.

Edelstampriset
Edelstampriset (The Edelstam Prize) är ett Sverigebaserat, internationellt monetärt pris som delas ut av Stiftelsen Harald Edelstam i Harald Edelstams anda. Edelstampriset delas ut för exceptionella insatser och stort civilkurage till försvaret av de mänskliga rättigheterna.

Pristagare till Edelstampriset kan vara enskilda personer eller personer som representerar en regering eller en nationell eller internationell organisation, som i handling har agerat i Harald Edelstams anda i ett land/länder där brott mot mänskliga rättigheter har begåtts, enligt internationell lag, av en regim eller annan stark maktutövare. De ska ha visat stor förmåga att snabbt analysera en komplex situation och hitta vägar, även på ett okonventionellt och kreativt sätt, för att i praktisk handling försvara mänskliga rättigheter och ska i en sådan svår eller tumultartad situation ha handlat på ett sätt som haft avgörande betydelse för många utsatta människor eller direkt räddat människors liv. Civilkuraget är en central parameter i urvalet av en vinnande kandidat.

Juryn
Caroline Edelstam, barnbarn till Harald Edelstam och medgrundare av Edelstampriset är ordförande i den internationella prisjuryn. Andra medlemmar är domare Shirin Ebadi som har tilldelats Nobels Fredspris 2003 för hennes insatser för demokrati och mänskliga rättigheter, Mocambiques tidigare premiärminister, Pascoal Mocumbi, Philp Alston, FN:s specialrapportör för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter, ambassadör Eileen Donahoe, Executive Director för Global Digital Policy Incubator på Stanforduniversitetets center för demokrati, utveckling och rättssäkerhet, samt USA:s tidigare ambassadör till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Fatou Bensouda, tidigare chefsåklagare vid internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC), Baltasar Garzón, som arbetade för Spaniens centrala brottmålsdomstol och som konsekvent kämpar för de mänskliga rättigheterna. Baltasar Garzón är mest känd för att han försökte få den chilenske diktatorn, general Pinochet dömd i domstol, för de påstådda dödsfallen och tortyr av spanska medborgare.

The Nomination Committee
Ordförande i nomineringskommittén är Lise Bergh, tidigare generalsekreterare för Amnesty Sverige och tidigare ordförande i Rädda Barnen Sverige. Övriga medlemmar i kommittén är professor Vitit Muntarbhorn, FN:s förre specialrapportör för människorättsfrågor i Nordkorea, Tucapel Jiménez, parlamentariker i Chile och medlem i Chiles kommission för mänskliga rättigheter. Andra medlemmar är Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för Hong Kong Confederation of Trade Unions och ordförande i Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements i Kina där han nu är fängslad för att ha deltagit i en fredlig marsch 2019, ambassadör Bruno Stagno Ugarte, vice direktör för Human Rights Watch och Costa Ricas tidigare utrikesminister och ambassadör till FN,  Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande i Svenska kyrkans styrelse och tidigare ordförande för LO, Parul Sharma, rektor för Academy for Human Rights in Business at CSR Sweden och som är människorättsadvokat med lång erfarenhet av att arbeta med CSR i högriskländer. Ambassadör Emilio Barbarani, diplomat, författare och människorättsförsvarare, och Stuart Russel, människorättsadvokat och medordförande för The Monitoring Committee on Attacks on Lawyers of the International Association of People’s Lawyers(IAPL).

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.