Stenastiftelsen stödjer lov- och simskola för de yngsta skolbarnen i Hammarkullen och Hjällbo

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Det är sedan länge känt att barn i socioekonomiskt svaga familjer riskerar att tappa kunskap och kompetens under sommarlovet. Samtidigt finns i utsatta områden ett generellt behov av att stärka läskunnigheten och det svenska språket. Tack vare medel från Stenastiftelsen kan nu elever i klass F-3 (Förskoleklass-3) i Hammarkullen och Hjällbo i Göteborg gå i lovskola och förbättra sina kunskaper och framtida betyg.

Lovskola erbjuds oftast till högstadieelever, men på Hammarkullsskolan har man sedan 2018 jobbat med sommarskola för klass F-3 i syfte att öka läsförmågan och överlappa glappet i processen att börja läsa som sommarlovet innebär för många.

”Lovskola på lågstadiet är en billig och effektiv insats för framtida skolframgång. Att lära sig simma är ett kunskapskrav på mellanstadiet och därför kombinerar vi lov- och simskola. Tack vare att Stenastiftelsen går in med medel har vi fått möjlighet att kombinera dem i år,” säger Linnéa Lindquist, Biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan.

I utredningen En mer likvärdig skola, som lämnades till utbildningsministern våren 2020, nämns arbetet på Hammarkullsskolan som ett gott exempel. Utredaren menar att lovskolor för de yngre kan bidra till att säkra basfärdigheter och att de dessutom har fördelen att elever i den åldern är mycket mer positiva till att vara i skolan på loven än vad högstadieelever oftast är.

Redan på 1920-talet diskuterade forskningen lovens inverkan på lärandet och det är sedan länge känt att loven innebär en kunskaps- och kompetensmässig tillbakagång, särskilt för elever med svag socioekonomisk bakgrund. För många elever i utsatta områden är skolan den enda plats där de möter det svenska språket. Lovskolan ger barnen både extra undervisning och möjlighet att använda svenska även på sommaren.


Undervisningen på Hammarkullsskolans lovskola ges av två lärarstudenter som närmar sig slutet av sina studier. Skolans specialpedagog är också involverad i planeringen. Resultatet av sommarens lovskola kontrolleras bland annat genom att elevernas progression i läsningen dokumenteras.

 

”Det är otroligt kul att facilitera aktiviteter där elever av olika åldrar, från olika skolor och på olika nivåer uppmuntrar, härmar och lär av varandra, för att inte nämna lär varandra. Varje dag blir det uppenbart att eleverna har med sig sina nya verktyg in i nästa diskussion. Och så skrattar vi. Jättemycket. Hela tiden,” säger Alonnika Ritchey och Asmaa Sifariny, kollegor och lärare på Lovskolan.

Stenastiftelsen har anslagit 353 000 kronor till årets lov- och simskola.

”Skolans kompensatoriska uppdrag är särskilt viktigt i dessa områden. Bättre kunskaper i svenska och ökad läskunnighet kan vara helt avgörande för ett barns framtida möjligheter. Vi är glada att kunna bidra till en så positiv och betydelsefull verksamhet,” säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Stenastiftelsen har också beslutat att ge anslag till den simskola som Hammarkullsskolan arrangerar under sommaren.

”Vattenvana och simkunskap är en livsviktig kunskap. Att kunna erbjuda denna verksamhet till barn som är i behov av det är betydelsefullt. Vi tror att denna verksamhet kommer att gynna både individen och samhället, nu och i framtiden,” säger Erica Dahlgren och Shahab Mehegan, simlärare från Göteborg Sim.

Fakta Hammarkullsskolans lovskola
Lovskola erbjuds till 138 elever i årskurs F-3 i stadsdelarna Hammarkullen och Hjällbo, Göteborg
Undervisning ges av fyra lärarstudenter
Bedrivs under v 25 – 31 samt under v 27-30 i olika grupper

Fakta simskola
Har plats för 84 elever (begränsat av pandemirestriktioner) från Hjällbo och Hammarkullen
Bedrivs i Hammarkullens simhall
Genomförs vecka 27 – 30, 4 grupper per dag
Undervisning ges av två simlärare från Göteborgs Sim som det finns ett samarbete med

Till och med år 2020 har Stenastiftelsen delat ut totalt drygt 540 miljoner kronor i form av stöd till olika projekt, stipendier till 155 kulturstipendiater, samt resebidrag till 280 masterstipendiater. 2021 firar Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 25-årsjubileum. Donationen till lov- och simskolan i Hammarkullen och Hjällbo är ett av de projekt som Stenastiftelsen stödjer under jubileumsåret.
För mer information om jubileet, se www.stenastiftelsen.se/jubileum

Bildtexter:   (Fotograf Magnus Gotander)

1. Lovskolan bedrivs v 25 – 31 samt v 27 – 302.

2. Skrivövning i klass F-33.

3. Linnéa Lindquist, Biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan

4. Alonnika Ritchey och Asmaa Sifariny, kollegor och lärare på Lovskolan

5. En av grupperna med sina lärare

6. En jordglob används i undervisningen

7. Det är mycket skratt och härlig stämning

8. Simskolan bedrivs vecka 27 – 30

9. Det är fyra grupper per dag

10. Erica Dahlgren och Shahab Mehegan hjälps åt med simundervisningen

11. Att lära sig simma är ett kunskapskrav på mellanstadiet
 
För mer information, vänligen kontakta:
Birgitta Plyhm                                                                                                      
PR, Stenastiftelsen
+46 707 77 12 90                                                    
[email protected]

Linnéa Lindquist   
Biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och
Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan
+46 703 58 03 82
[email protected]

 
Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och KulturSten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur firar 25-årsjubileum 2021. Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2020 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag.
www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *