Swedbanks delårsrapport för andra kvartalet 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar: ”Tillväxt, bättre lönsamhet och tydligt affärsfokus präglade kvartalet.”

Andra kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2021

  • Avkastningen på eget kapital ökade till 14,2 procent
  • Hög tillväxt i bolånevolymerna
  • Provisionsnettot på rekordnivå
  • Kostnadsutveckling enligt plan
  • Mindre nettoåterföring av kreditförluster
  • Solida kapital- och likviditetsbuffertar

 

1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.

Kontakt:
Annie Ho, chef för Investor Relations, [email protected], 070 343 7815
Unni Jerndal, chef för Group Press Office, [email protected], 073 092 1180
 

 

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2021, kl. 07:00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *